1 izvēlēta
Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss"