1 izvēlēta
Latvijas nacionālais metroloģijas centrs, SIA