1 izvēlēta
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Sporta spēļu skola”