1 izvēlēta
Nodibin��jums Ventspils Augsto tehnolo��iju parks