1 izvēlēta
Orķestris "Rīga", Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde