1 izvēlēta
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Digitālais centrs"