1 izvēlēta
VSIA Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"