497
Izglītības nodaļas vadītājs/-a
Siguldas novada pašvaldība
Izglītības nodaļas vadītājs/-a
Siguldas novada pašvaldība
Izglītības nodaļas vadītājs/-a
Siguldas novada pašvaldība

Izglītības nodaļas vadītājs/-a

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90000048152)
aicina darbā
IZGLĪTĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJU
Izglītības un sporta pārvaldē

Galvenie amata pienākumi:
·     organizēt Izglītības nodaļas darba plānošanu un tai deleģēto uzdevumu izpildi;
·     nodrošināt pedagoģiskā procesa pārraudzību izglītības iestādēs, tai skaitā mācību satura ieviešanu un īstenošanu;
·     nodrošināt novada izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi, datu uzkrāšanu, datu analīzi, organizēt aktivitātes izglītības kvalitātes paaugstināšanai;
·     sagatavot lēmumu projektus un iekšējo normatīvo aktu projektus komitejas un pašvaldības domes sēdēm Nodaļas kompetences jautājumos un nodrošināt pašvaldības domes lēmumu izpildi izglītības jomā;
·     apzināt pedagoģisko darbinieku tālākizglītības vajadzības un atbilstoši tām organizēt tālākizglītības pasākumus, sniegt ieteikumus izglītības iestādēm pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei;
·     organizēt valsts pārbaudes darbu norisi izglītības iestādēs (rīkojumi par CE norisi, darbu vadītājiem, labotājiem u.c.), nodrošināt rezultātu analīzi, to publicēšanu;
·     sagatavot valsts budžeta mērķdotācijas sadales projektu pašvaldības izglītības iestādēm, pārbaudīt un saskaņot tarifikācijas un pārtarifikācijas atbilstoši skolu mācību plāniem.

Prasības pretendentam:
augstākā izglītība pedagoģijā vai skolvadībā (maģistra grāds);
• vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības vadības darbā;
• vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• praktiska pieredze budžeta plānošanas un personāla vadības jautājumos;
• pieredze darbā ar finanšu līdzekļu piesaistes un sadarbības projektiem;
• prasme iekšējo normatīvo aktu izstrādē un analīzē;
• pārzināt izglītības jomas normatīvos aktus un pieredze to sagatavošanā;
• teicamas komunikācijas, prezentēšanas prasmes, atsaucība, iniciatīva, pozitīva attieksme; spēja organizēt un vadīt komandas darbu, motivēt darbiniekus;
• nevainojama reputācija, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas;
• ļoti labas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
Piedāvājam:
• iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis Sigulda aizrauj!;
• interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
• profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
• veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem trīs mēnešiem;
• atalgojumu no 2018,00EUR līdz 2124,00EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2024.gada 22.aprīlim ar norādi IZGLĪTĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJS nosūtīt sadaļā PIETEIKTIES, pa pastu Siguldas novada pašvaldībai, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 vai šajā adresē iesniegt personīgi. Informācija uzziņām pa tālruni: 67970863.

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 2018 - 2124

Papildu informācija: • atalgojumu no 2018,00EUR līdz 2124,00EUR pirms nodokļu nomaksas.

Atrašanās vieta

    Sigulda, Siguldas novads, Latvija
    Sigulda

Darba veids

  • Pilna slodze
Kontaktpersona
Siguldas novada pašvaldība reģ.Nr. 90000048152
67970852

Uzņēmuma mājaslapahttp://sigulda.lv

Reģistrācijas numurs90000048152

Tev varētu interesēt arī:

Izpilddirektors/- e
FITHR SIA
Rīga
€ 3500 – 3900
Beigu termiņš: 03.06.2024
Piegādes ķēdes speciālists/-e
INTRAC Latvija SIA
Rīga
€ 1700
Beigu termiņš: 30.05.2024