1407
IT Project Manager/IT Projektu Vadītājs
SoftGamings | SIA SOCRATES
IT Project Manager/IT Projektu Vadītājs
SoftGamings | SIA SOCRATES
IT Project Manager/IT Projektu Vadītājs
SoftGamings | SIA SOCRATES

IT Project Manager/IT Projektu Vadītājs

SoftGamings | SIA SOCRATES

SoftGamings is a rapidly growing IT company with over 15 years of proven experience. We are seeking talented individuals to join our team due to our expansion and exciting new projects. We go the extra mile to inspire our team members and cultivate a pleasant atmosphere in the office, ensuring that work is both enjoyable and fulfilling. 

Today, we're seeking a qualified individual - an IT Project Manager, to join our team. In this pivotal role, you'll be instrumental in coordinating and overseeing various projects within our IT department.

Responsibilities:
 • Managing IT projects and overseeing the development of i-Gaming projects.
 • Supervising the project team, including programmers, HTML layout designers, designers, testers, and backend developers.
 • Ensuring adherence to deadlines, functionality standards, and monitoring project progress.
 • Facilitating communication between customers and the project team.
 • Collaborating with team members to estimate the man-hours required for project completion.
 • Implementing quality management practices to ensure the final product meets standards, including working closely with testers.

Requirements:
 • Experience as an IT manager and project manager in the IT field.
 • Experience in i-Gaming would be considered an advantage.
 • Knowledge of technologies behind web projects.
 • Familiarity with contemporary methodologies for managing development (SCRUM, KANBAN, etc.) and practical experience in applying these methodologies.
 • Experience in full-stack development projects.
 • Understanding of principles of working with web apps and fundamental web technologies.
 • Proficiency in programming languages such as LAMP, HTML/CSS, MySQL, etc., is considered advantageous.
 • Analytical mindset and precision in work.
 • Strong communication skills.
 • Fluency in both written and verbal English and Russian languages.

What we offer:
 • Full-time position, with a flexible start in the morning.
 • Competitive salary with an annual increment to acknowledge and reward performance.
 • Enjoy fresh fruits, tea, coffee and additional benefits to enhance the work experience.
 • Experience a professional yet casual and informal atmosphere, fostering collaboration and productivity.
 • Engage in learning and growth through curated courses available in our online system.

Thank you for expressing your interest in our positions and in our company. Your application will be thoroughly examined by our team. Should we decide to proceed with your application, one of our Recruiters will reach out to you, guiding you through the next steps in the process.

SoftGamings ir strauji augošs IT uzņēmums ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Sakarā ar paplašināšanos un jauniem aizraujošiem projektiem mēs meklējam talantīgus cilvēkus savai komandai. Mēs augstu vērtējam savus darbiniekus un nodrošinām labvēlīgu vidi, kas veicina izaugsmi un attīstību, kā arī darām visu iespējamo, lai iedvesmotu mūsu komandas locekļus un veicinātu patīkamu atmosfēru birojā, nodrošinot, ka darbs ir patīkams un pilnvērtīgs.

Kļūstiet par daļu no mūsu dinamiskās komandas, kurā varēsiet attīstīties un radīt pārmaiņas!

Pienākumi:
 • IT projektu vadība un i-Gaming projektu izstrāde.
 • Projekta komandas, kas ietver programmētājus, HTML izvietojuma dizainerus, dizainerus, testētājus un aizmugursistēmu izstrādātājus, vadība.
 • Atbildība par gala termiņiem, funkcionalitāti un projekta progresu.
 • Komunikācija ar klientiem un projekta komandu.
 • Projektam nepieciešamo cilvēkstundu aprēķins (ar projekta komandas locekļu palīdzību).
 • Galaprodukta kvalitātes nodrošināšana (darbs ar testētājiem).

Prasības:
 • Pieredze IT vadītāja, projektu vadītāja amatā IT jomā.
 • Darba pieredze i-Gaming jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Interneta lietotņu projektu izstrādes tehnoloģiju zināšana.
 • Izstrādes vadības mūsdienu tehnoloģiju zināšana (SCRUM, KANBAN u.tml.) un faktiska pieredze minēto tehnoloģiju pielietošanā.
 • Pieredze lietotņu projektu izstrādē klienta un servera pusē.
 • Izpratne par darba principiem ar tīmekļa lietotnēm un fundamentālajām tīmekļa tehnoloģijām.
 • Programmēšanas valodu, LAMP, HTML/CSS, MySQL u.c. pārzināšana tiek uzskatīta par priekšrocību.
 • Analītiska domāšana un precizitāte darbā.
 • Labas komunikācijas prasmes.
 • Brīva angļu un krievu valodas pārvaldīšana rakstiski un mutiski.

Ko mēs piedāvājam:
 • Pilna laika darbs ar elastīgu darba sākumu no rīta.
 • Konkurētspējīga alga ar ikgadēju novērtējumu un atalgojumu par darba rezultātiem.
 • Svaigi augļi, tēja, kafija un papildu priekšrocības, kas uzlabo darba pieredzi.
 • Izbaudiet profesionālu, bet neformālu un ikdienišķu atmosfēru, kas veicina sadarbību un produktivitāti.
 • Iesaistieties mācībās un izaugsmē, izmantojot mūsu tiešsaistes sistēmā pieejamos kursus.

Paldies, ka izrādījāt interesi par mūsu pozīcijām un mūsu uzņēmumu. Jūsu pieteikumu rūpīgi izskatīs mūsu komanda. Ja mēs nolēmām turpināt izskatīt jūsu pieteikumu, viens no mūsu personāla atlases speciālistiem sazināsies ar jums, lai vadītu jūs turpmākajos procesa posmos.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 2000 - 4000

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija
  Centrs

Darba veids

 • Pilna slodze
 • Elastīgs darba laiks

Prasmes

 MS Office Scrum Kanban

Valodas

 •  Angļu
 •  Krievu
Kontaktpersona
Darina Siurmakova
22833083
SoftGamings is one of the world's most innovative developers of online gaming platforms and a level 1 provider of ready-made online gaming systems with over 15 years of successful operation in the online gaming industry. The company was founded in Latvia in 2007 and currently operates successfully in the international market.

Our team continues to actively grow and welcomes new colleagues. We value our employees and create conditions for their comfort and development.

SoftGamings ir viens no pasaules inovatīvākajiem tiešsaistes spēļu platformu izstrādātājiem un 1. līmeņa tiešsaistes gatavo spēļu sistēmu piegādātājiem ar vairāk nekā 15 gadiem sekmīgas darbības tiešsaistes spēļu nozarē. Uzņēmums dibināts 2007. gadā Latvijā un šobrīd veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū.

Mūsu komanda turpina aktīvi augt un pieņemt jaunus kolēģus. Mēs novērtējam savus darbiniekus un radām apstākļus viņu komfortam un attīstībai.


Reģistrācijas numurs40203383156

Tev varētu interesēt arī:

Senior Product Manager
Discover Cars
Rīga
€ 3500 – 6000
Beigu termiņš: 21.07.2024
Projektu vadītājs/-a
SIA Aerones Engineering
Rīga
€ 2500 – 3500
Beigu termiņš: 15.08.2024
Inside Sales Account Manager
Hilti Services Ltd. SIA
Rīga
€ 1700 – 2100
Beigu termiņš: 25.07.2024