1799
Junior IT project manager
SoftGamings | SIA SOCRATES
Junior IT project manager
SoftGamings | SIA SOCRATES
Junior IT project manager
SoftGamings | SIA SOCRATES

Junior IT project manager

SoftGamings | SIA SOCRATES

SoftGamings is a rapidly growing IT company with over 15 years of proven experience. We are seeking talented individuals to join our team due to our expansion and exciting new projects. We go the extra mile to inspire our team members and cultivate a pleasant atmosphere in the office, ensuring that work is both enjoyable and fulfilling. 

Today, we're on the lookout for a talented individual - a Junior IT Project Manager, to join our team. You'll play a vital role in overseeing the management and coordination of our IT projects, ensuring their successful execution and optimization.
Join our dynamic team where your contributions can make a significant impact and where you'll have the opportunity to thrive and grow!

Responsibilities:
 • Assistance to the project manager in IT projects and the development of i-Gaming projects.
 • Administrative guidance on project execution.
 • Supervision of project stages and coordinated team activities.
 • Development of project scopes and objectives.
 • Assistance in managing the project team, which includes programmers, HTML layout designers, designers, and testers.
 • Communication with customers and the project team.
 • Estimation of man-hours required for a project (with the help of project team members).
 • Quality management of the final product (working with testers).

Requirements:
 • Knowledge of technologies behind web projects.
 • Familiarity with contemporary methodologies for managing development (SCRUM, KANBAN, etc.) and experience in applying these methodologies will be an advantage.
 • Understanding of principles of working with web apps and fundamental web technologies.
 • Proficiency in programming languages, LAMP, HTML/CSS, MySQL, etc., is considered an advantage.
 • Analytical mindset and precision in work.
 • Proficiency in the English language (written and spoken) is required.

What we offer:
 • Full-time position, with a flexible start in the morning.
 • Competitive salary with an annual increment to acknowledge and reward performance.
 • Enjoy fresh fruits, tea, coffee and additional benefits to enhance the work experience.
 • Experience a professional yet casual and informal atmosphere, fostering collaboration and productivity.
 • Engage in learning and growth through curated courses available in our online system.


Thank you for expressing your interest in our positions and in our company. Your application will be thoroughly examined by our team. Should we decide to proceed with your application, one of our Recruiters will reach out to you, guiding you through the next steps in the process.

SoftGamings ir strauji augošs IT uzņēmums ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Sakarā ar paplašināšanos un jauniem aizraujošiem projektiem mēs meklējam talantīgus cilvēkus savai komandai. Mēs augstu vērtējam savus darbiniekus un nodrošinām labvēlīgu vidi, kas veicina izaugsmi un attīstību, kā arī darām visu iespējamo, lai iedvesmotu mūsu komandas locekļus un veicinātu patīkamu atmosfēru birojā, nodrošinot, ka darbs ir patīkams un pilnvērtīgs.

Kļūstiet par daļu no mūsu dinamiskās komandas, kurā varēsiet attīstīties un radīt pārmaiņas!

Pienākumi:
 • Palīdzība Projektu vadītājam IT projektos un i-Gaming projektu izstrādē.
 • Projektu izpildes administratīvā vešana.
 • Projekta stadiju pārraudzība un komanda darbību koordinēšana.
 • Projekta vispārējo uzdevumu un mērķu izstrāde.
 • Palīdzība komandas vadībā, kas ietver programmētājus, HTML izvietojuma dizainerus, dizainerus un testētājus.
 • Komunikācija ar klientiem un projekta komandu.
 • Projektam nepieciešamo cilvēkstundu aprēķins (ar projekta komandas locekļu palīdzību).
 • Galaprodukta kvalitātes nodrošināšana (darbs ar testētājiem).

Prasības:
 • Interneta lietotņu projektu izstrādes tehnoloģiju zināšana.
 • Izstrādes vadības mūsdienu tehnoloģiju zināšana (SCRUM, KANBAN u.tml.) un faktiska pieredze minēto tehnoloģiju pielietošanā tiks uzskatīta kā priekšrocība.
 • Izpratne par darba principiem ar tīmekļa lietotnēm un fundamentālajām tīmekļa tehnoloģijām.
 • Programmēšanas valodu zināšana, LAMP, HTML/CSS, MySQL u.tml. tiks uzskatīta kā priekšrocība.
 • Analītiskā domāšana un precizitāte darbā.
 • Brīva angļu valoda pārvaldīšana rakstiski un mutiski.

Ko mēs piedāvājam:
 • Pilna laika darbs ar elastīgu darba sākumu no rīta.
 • Konkurētspējīga alga ar ikgadēju novērtējumu un atalgojumu par darba rezultātiem.
 • Svaigi augļi, tēja, kafija un papildu priekšrocības, kas uzlabo darba pieredzi.
 • Izbaudiet profesionālu, bet neformālu un ikdienišķu atmosfēru, kas veicina sadarbību un produktivitāti.
 • Iesaistieties mācībās un izaugsmē, izmantojot mūsu tiešsaistes sistēmā pieejamos kursus.


Paldies, ka izrādījāt interesi par mūsu pozīcijām un mūsu uzņēmumu. Jūsu pieteikumu rūpīgi izskatīs mūsu komanda. Ja mēs nolēmām turpināt izskatīt jūsu pieteikumu, viens no mūsu personāla atlases speciālistiem sazināsies ar jums, lai vadītu jūs turpmākajos procesa posmos.

Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 1600 - 2000

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija
  Centrs

Darba veids

 • Pilna slodze
 • Elastīgs darba laiks

Prasmes

 MS Office Scrum Kanban

Valodas

 •  Angļu
 •  Krievu
Kontaktpersona
Darina Siurmakova
SoftGamings is one of the world's most innovative developers of online gaming platforms and a level 1 provider of ready-made online gaming systems with over 15 years of successful operation in the online gaming industry. The company was founded in Latvia in 2007 and currently operates successfully in the international market.

Our team continues to actively grow and welcomes new colleagues. We value our employees and create conditions for their comfort and development.

SoftGamings ir viens no pasaules inovatīvākajiem tiešsaistes spēļu platformu izstrādātājiem un 1. līmeņa tiešsaistes gatavo spēļu sistēmu piegādātājiem ar vairāk nekā 15 gadiem sekmīgas darbības tiešsaistes spēļu nozarē. Uzņēmums dibināts 2007. gadā Latvijā un šobrīd veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū.

Mūsu komanda turpina aktīvi augt un pieņemt jaunus kolēģus. Mēs novērtējam savus darbiniekus un radām apstākļus viņu komfortam un attīstībai.


Reģistrācijas numurs40203383156

Tev varētu interesēt arī:

Junior C/C++ Developer
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 2200
Beigu termiņš: 22.07.2024
Datu analītiķis/ Data analyst
Sefinance SIA
Rīga
€ 2800 – 4000
Beigu termiņš: 21.07.2024
Jaunākais mākslīgā intelekta izstrādātājs/-a
SIA Aerones Engineering
Rīga
€ 1400 – 2200
Beigu termiņš: 19.08.2024