763
Network (Server) Administrator
SoftGamings | SIA SOCRATES
Network (Server) Administrator
SoftGamings | SIA SOCRATES
Network (Server) Administrator
SoftGamings | SIA SOCRATES

Network (Server) Administrator

SoftGamings | SIA SOCRATES

SoftGamings is a rapidly growing IT company with over 15 years of proven experience. We are seeking talented individuals to join our team due to our expansion and exciting new projects. We go the extra mile to inspire our team members and cultivate a pleasant atmosphere in the office, ensuring that work is both enjoyable and fulfilling. 

Today, we're seeking a capable individual - a savvy Network Administrator, to oversee the management and optimization of our server infrastructure.
Be a part of our dynamic team where you can thrive and make a significant difference!

Responsibilities:
 • Deployment, administration, support and monitoring of network devices and infrastructure in several data centers around the city.
 • Automate any tasks that can be automated in our networking.
 • Visit data centers when required for any installation, commutation or incident-resolving purposes

Requirements:
 • 2+ years of server and LAN/WAN administration experience, as well as configuration of networking devices (Experience with Cisco and HPE/Aruba preferred).
 • Advanced LAN management skills including load balancing, intelligent switches, hardware routers and firewalls, among others.
 • Sufficient Linux administration experience to effectively communicate with the operations team and understand their requirements (Experience with Debian Linux, Xen virtualization, Docker networking).
 • Experience with configuration management tools to grasp and advocate for NaaS and NetDevOps (Experience with Ansible preferred).
 • Proficiency in bash scripting, knowledge of Python or other scripting languages is a plus.
 • A bachelor's degree or higher from a university is required.

What we offer:
 • Full-time position, with a flexible start in the morning.
 • Competitive salary with an annual increment to acknowledge and reward performance.
 • Enjoy fresh fruits, tea, coffee and additional benefits to enhance the work experience.
 • Experience a professional yet casual and informal atmosphere, fostering collaboration and productivity.
 • Engage in learning and growth through curated courses available in our online system.


Thank you for expressing your interest in our positions and our company. Your application will be thoroughly examined by our team. Should we decide to proceed with your application, one of our Recruiters will reach out to you, guiding you through the next steps in the process. 

SoftGamings ir strauji augošs IT uzņēmums ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Sakarā ar paplašināšanos un jauniem aizraujošiem projektiem mēs meklējam talantīgus cilvēkus savai komandai. Mēs augstu vērtējam savus darbiniekus un nodrošinām labvēlīgu vidi, kas veicina izaugsmi un attīstību, kā arī darām visu iespējamo, lai iedvesmotu mūsu komandas locekļus un veicinātu patīkamu atmosfēru birojā, nodrošinot, ka darbs ir patīkams un pilnvērtīgs.

Kļūstiet par daļu no mūsu dinamiskās komandas, kurā varēsiet attīstīties un radīt pārmaiņas!

Pienākumi:
 • Tīkla iekārtu un infrastruktūras izvietošana, administrēšana, atbalsts un uzraudzība vairākos datu centros visā pilsētā.
 • Automatizēt visus procesus, kurus var automatizēt mūsu tīklā.
 • Apmeklējiet datu centrus, kad tas ir nepieciešams instalēšanas, komutācijas vai incidentu risināšanas nolūkos.

Prasības:
 • Vairāk nekā 2 gadu pieredze serveru un lan/wan administrēšanā un tīkla ierīču konfigurēšanā (vēlama pieredze Cisco un HPE/Aruba).
 • Padziļinātas LAN pārvaldības prasmes (slodzes balansēšana, viedie slēdži, aparatūras maršrutētāji un ugunsmūri utt.).
 • Pietiekama Linux administrēšanas pieredze, lai sazinātos ar operāciju komandu un izprastu viņu prasības (Debian Linux, Xen virtualizācija, Docker tīkls).
 • Pieredze konfigurācijas pārvaldības rīkos NaaS un NetDevOps izpratnei (vēlams Ansible)
 • Liela pieredze darbā ar Bash; Python vai cita skriptu valoda tiek uzskatīta par priekšrocību.
 • Augstākā izglītība: bakalaura vai maģistra grāds.
Vēlama papildu pieredze šādās jomās:
 • Uzraudzības un žurnālu savākšanas sistēmas (Zabbix, LibreNMS, ELK stack).
 • Tīkla aparatūras un programmatūras zināšanas (Cisco, HPE/Aruba un MikroTik).
 • NetDevOps tehniskās metodes, stratēģijas un zināšanas par labāko praksi (Ansible, CI/CD, Git, Python utt.).

Ko mēs piedāvājam:
 • Pilna laika darbs ar elastīgu darba sākumu no rīta.
 • Konkurētspējīga alga ar ikgadēju novērtējumu un atalgojumu par darba rezultātiem.
 • Svaigi augļi, tēja, kafija un papildu priekšrocības, kas uzlabo darba pieredzi.
 • Izbaudiet profesionālu, bet neformālu un ikdienišķu atmosfēru, kas veicina sadarbību un produktivitāti.
 • Iesaistieties mācībās un izaugsmē, izmantojot mūsu tiešsaistes sistēmā pieejamos kursus.


Paldies, ka izrādījāt interesi par mūsu pozīcijām un mūsu uzņēmumu. Jūsu pieteikumu rūpīgi izskatīs mūsu komanda. Ja mēs nolēmām turpināt izskatīt jūsu pieteikumu, viens no mūsu personāla atlases speciālistiem sazināsies ar jums, lai vadītu jūs turpmākajos procesa posmos.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 2800 - 3400

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija
  Centrs

Darba veids

 • Pilna slodze

Valodas

 •  Angļu
 •  Krievu
Kontaktpersona
Darina Surmakova
SoftGamings is one of the world's most innovative developers of online gaming platforms and a level 1 provider of ready-made online gaming systems with over 15 years of successful operation in the online gaming industry. The company was founded in Latvia in 2007 and currently operates successfully in the international market.

Our team continues to actively grow and welcomes new colleagues. We value our employees and create conditions for their comfort and development.

SoftGamings ir viens no pasaules inovatīvākajiem tiešsaistes spēļu platformu izstrādātājiem un 1. līmeņa tiešsaistes gatavo spēļu sistēmu piegādātājiem ar vairāk nekā 15 gadiem sekmīgas darbības tiešsaistes spēļu nozarē. Uzņēmums dibināts 2007. gadā Latvijā un šobrīd veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū.

Mūsu komanda turpina aktīvi augt un pieņemt jaunus kolēģus. Mēs novērtējam savus darbiniekus un radām apstākļus viņu komfortam un attīstībai.


Reģistrācijas numurs40203383156

Tev varētu interesēt arī:

Computer Operator/Operation Specialist
SIA BEO COMPANY
Rīga
€ 1000 – 1400
Beigu termiņš: 21.07.2024
Principal Software Engineer
Epic Frog
Rīga
€ 5000 – 7500
Beigu termiņš: 01.08.2024
IT User Support Specialist
Primend SIA
Rīga
€ 1752 – 2200
Beigu termiņš: 25.07.2024