3028
Chief Marketing Officer
SoftGamings | SIA SOCRATES
Chief Marketing Officer
SoftGamings | SIA SOCRATES
Chief Marketing Officer
SoftGamings | SIA SOCRATES

Chief Marketing Officer

SoftGamings | SIA SOCRATES

SoftGamings is a rapidly growing IT company with over 15 years of proven experience. We are currently seeking talented individuals to join our team due to our expansion and exciting new projects. We go the extra mile to inspire our team members and cultivate a pleasant atmosphere in the office, ensuring that work is both enjoyable and fulfilling. 

Come be a part of our dynamic team where you can thrive and make a significant difference!

Today, we are looking for a talented individual, a strong analyst, who can take over the marketing and communicative strategy development and powerful brand formation, as well as manage and grow the marketing team. This position assumes subordination to the CEO and close work with the board of directors, Sales department, Customer Service department, and Affiliate Relations department aimed to determine and implement the management objectives in the aforementioned areas.

Responsibilities:
 • Managing and optimizing online marketing channels: organic traffic (SEO) - working with the company's website, search advertising, social networks advertising, and promotion.
 • Organization and optimization of offline marketing (more than 15 industrial exhibitions and events per year).
 • Working with key industrial awards: organization of the award nomination process, getting into the list of candidates for the award, and winning the award.
 • PR strategy development and implementation: working with key industrial social media, monitoring performance efficiency, and addressing complaints and reviews on various industrial resources.
 • Working with the board of directors concerning the topics mentioned above to coordinate the strategy and work plan, as well as performing budget justification and control.
 • Marketing team management: employee hiring, task setting, and monitoring, incentive scheme development.

Our expectations from a candidate:
 • Higher education in the marketing field.
 • Strong analytical skills: ability to analyze data and measure marketing campaign efficiency, experience with SEO and social networks.
 • Successful work experience as a Chief Marketing Officer for at least 5 years in B2B online sales of IT or financial products.
 • Experience in the online gaming industry would be an advantage.
 • Flexibility and adaptability: decisions must be made in a rapidly changing situation and rapidly developing industry.
 • Critical thinking: finding solutions (including unconventional ones) to prevent potentially complex situations.
 • Management skills: understanding task priorities and the ability to delegate them properly.
 • Fluent in English (C1 level is required).

What we offer:
 • Full-time position, with a flexible start in the morning.
 • Opportunity for partial remote work, complemented by essential business trips to offices in different cities.
 • Competitive salary with an annual increment to acknowledge and reward performance.
 • Enjoy fresh fruits, tea, coffee and additional benefits to enhance the work experience.
 • Experience a professional yet casual and informal atmosphere, fostering collaboration and productivity.
 • Engage in learning and growth through curated courses available in our online system.


Thank you for expressing your interest in our positions and in our company. Your application will be thoroughly examined by our team. Should we decide to proceed with your application, one of our Recruiters will reach out to you, guiding you through the subsequent steps in the process. Resumes accompanied by a cover letter in English detailing how your professional background aligns with the requirements of the position will be given priority. We appreciate your understanding and look forward to the possibility of working together.

SoftGamings ir strauji augošs IT uzņēmums ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Sakarā ar paplašināšanos un jauniem aizraujošiem projektiem mēs meklējam talantīgus cilvēkus savai komandai. Mēs augstu vērtējam savus darbiniekus un nodrošinām labvēlīgu vidi, kas veicina izaugsmi un attīstību, kā arī darām visu iespējamo, lai iedvesmotu mūsu komandas locekļus un veicinātu patīkamu atmosfēru birojā, nodrošinot, ka darbs ir patīkams un pilnvērtīgs.

Šodien mēs meklējam talantīgu cilvēku, spēcīgu analītiķi, kurš varētu uzņemties mārketinga un komunikācijas stratēģijas izstrādi, kā arī spēcīga zīmola veidošanu un vadīšanu.

Pienākumi:
 • Pārvaldīšana un tiešsaistes mārketinga kanālu optimizācija: SEO - darbs ar uzņēmuma tīmekļa vietni, meklēšanas reklāma, sociālo tīklu reklāma un veicināšana.
 • Offline mārketinga organizēšana un optimizēšana (vairāk nekā 15 izstāžu un pasākumu gadā).
 • Darbs ar svarīgākajām industrijas balvām: balvas izvirzīšanas procesa organizēšana, iekļūšana balvas kandidātu sarakstā un balvas iegūšana.
 • PR stratēģijas izstrāde un īstenošana: darbs ar galvenajiem industrijas sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, darbības efektivitātes uzraudzība, sūdzību un atsauksmju izskatīšana dažādos industrijas resursos.
 • Sadarbība ar valdi attiecībā uz iepriekš minētajiem tematiem, lai saskaņotu stratēģiju un darba plānu, kā arī budžeta pamatojuma un kontroles veikšana.
 • Mārketinga komandas vadība: darbinieku pieņemšana darbā, uzdevumu noteikšana un uzraudzība, motivācijas shēmu izstrāde.

Prasības:
 • Augstākā izglītība mārketinga nozarē.
 • Labas analītiskās prasmes: spēja analizēt datus un izvērtēt mārketinga kampaņu efektivitāti, pieredze SEO un sociālo tīklu jomā.
 • Veiksmīga darba pieredze mārketinga vadītāja amatā vismaz 5 gadus IT vai finanšu produktu B2B online pārdošanas jomā.
 • Pieredze online spēļu nozarē būtu priekšrocība.
 • Elastība un spēja pielāgoties: lēmumi jāpieņem strauji mainīgā vidē un strauji augošā nozarē.
 • Kritiska domāšana: risinājumu meklēšana, lai novērstu potenciāli sarežģītas situācijas.
 • Vadības prasmes: izpratne par prioritātēm un spēja tās pienācīgi deleģēt.
 • Brīvi pārvaldīt angļu valodu (nepieciešams C1 līmenis).

Ko mēs piedāvājam:
 • Pilna laika darbs ar elastīgu darba sākumu no rīta.
 • Konkurētspējīga alga ar ikgadēju novērtējumu un atalgojumu par darba rezultātiem.
 • Svaigi augļi, tēja, kafija un papildu priekšrocības, kas uzlabo darba pieredzi.
 • Izbaudiet profesionālu, bet neformālu un ikdienišķu atmosfēru, kas veicina sadarbību un produktivitāti.
 • Iesaistieties mācībās un izaugsmē, izmantojot mūsu tiešsaistes sistēmā pieejamos kursus.

Paldies, ka izrādījāt interesi par mūsu pozīcijām un mūsu uzņēmumu. Jūsu pieteikumu rūpīgi izskatīs mūsu komanda. Ja mēs nolēmām turpināt izskatīt jūsu pieteikumu, viens no mūsu personāla atlases speciālistiem sazināsies ar jums, lai vadītu jūs turpmākajos procesa posmos.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 14000

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija
  Centrs

Darba veids

 • Pilna slodze

Prasmes

 Chief marketing officer marketing platforms leadership Marketing PR Google Ads marketing techniques Business administration

Valodas

 •  Angļu
Kontaktpersona
Darina Surmakova
SoftGamings is one of the world's most innovative developers of online gaming platforms and a level 1 provider of ready-made online gaming systems with over 15 years of successful operation in the online gaming industry. The company was founded in Latvia in 2007 and currently operates successfully in the international market.

Our team continues to actively grow and welcomes new colleagues. We value our employees and create conditions for their comfort and development.

SoftGamings ir viens no pasaules inovatīvākajiem tiešsaistes spēļu platformu izstrādātājiem un 1. līmeņa tiešsaistes gatavo spēļu sistēmu piegādātājiem ar vairāk nekā 15 gadiem sekmīgas darbības tiešsaistes spēļu nozarē. Uzņēmums dibināts 2007. gadā Latvijā un šobrīd veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū.

Mūsu komanda turpina aktīvi augt un pieņemt jaunus kolēģus. Mēs novērtējam savus darbiniekus un radām apstākļus viņu komfortam un attīstībai.


Reģistrācijas numurs40203383156

Tev varētu interesēt arī:

Mārketinga vadītājs/-a
Reaton
Rīga
€ 2000 – 2500
Beigu termiņš: 25.07.2024
Projektu vadītājs/-a
Fresh
Rīga
€ 1800 – 4300
Beigu termiņš: 25.07.2024
Importa nodaļas asistents/-e
LIONEX SIA
Rīga
€ 1000 – 1200
Beigu termiņš: 25.07.2024