1176
Partnerships manager
SoftGamings | SIA SOCRATES
Partnerships manager
SoftGamings | SIA SOCRATES
Partnerships manager
SoftGamings | SIA SOCRATES

Partnerships manager

SoftGamings | SIA SOCRATES

SoftGamings is a rapidly growing IT company with over 15 years of proven experience. We are seeking talented individuals to join our team due to our expansion and exciting new projects. We go the extra mile to inspire our team members and cultivate a pleasant atmosphere in the office, ensuring that work is both enjoyable and fulfilling. 

Today, we're searching for a talented individual - a Partnerships Manager, to join our team. In this role, you'll play a pivotal part in establishing and managing partnerships with external entities. 

Join us in this exciting opportunity where your expertise will be instrumental in achieving our marketing goals and contributing to the growth of our business!

Responsibilities:
 • Develop and nurture strong relationships with content providers, ensuring a collaborative and mutually beneficial partnership.
 • Collaborate with internal teams to ensure the successful onboarding of partners onto our platform.
 • Act as a liaison between the company and content providers, addressing inquiries, resolving issues, and maintaining a positive partner relationship. Provide day-to-day support to the management team and maintain accurate administrative task performance and tracking;
 • Work closely with the sales, account management, and marketing teams to create and execute effective partnership strategies.
 • Analyze partnership performance metrics and provide insights to optimize content-related strategies and drive revenue growth.
 • Stay informed about industry regulations and work with legal teams to ensure compliance in all partnership agreements.
 • Provide regular reports and updates on partnership performance and contribute to strategic decision-making.

Requirements:
 • Bachelor's degree in Business, Marketing, or a related field.
 • At least 2 years of customer-related experience in business development, partnerships management, or corporate service management. Experience in online gaming is an advantage.
 • Excellent command of the English and Russian languages, both spoken and written.
 • Strong presentation, communication, negotiation, and problem-solving skills.
 • Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.
 • Results-oriented with a focus on achieving and exceeding targets.

What we offer:
 • Full-time position, with a flexible start in the morning.
 • Competitive salary with an annual increment to acknowledge and reward performance.
 • Enjoy fresh fruits, tea, coffee and additional benefits to enhance the work experience.
 • Experience a professional yet casual and informal atmosphere, fostering collaboration and productivity.
 • Engage in learning and growth through curated courses available in our online system.

Thank you for expressing your interest in our positions and in our company. Your application will be thoroughly examined by our team. Should we decide to proceed with your application, one of our Recruiters will reach out to you, guiding you through the next steps in the process.

SoftGamings ir strauji augošs IT uzņēmums ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi. Sakarā ar paplašināšanos un jauniem aizraujošiem projektiem mēs meklējam talantīgus cilvēkus savai komandai. Mēs augstu vērtējam savus darbiniekus un nodrošinām labvēlīgu vidi, kas veicina izaugsmi un attīstību, kā arī darām visu iespējamo, lai iedvesmotu mūsu komandas locekļus un veicinātu patīkamu atmosfēru birojā, nodrošinot, ka darbs ir patīkams un pilnvērtīgs.

Kļūstiet par daļu no mūsu dinamiskās komandas, kurā varēsiet attīstīties un radīt pārmaiņas!

Pienākumi:
 • Attīstīt un uzturēt stipras attiecības ar saturu nodrošinātājiem, nodrošinot sadarbīgu un abpusēji izdevīgu partnerību.
 • Sadarboties ar komandām, lai nodrošinātu veiksmīgu partneru iekļaušanu mūsu platformā.
 • Darboties kā saikne starp uzņēmumu un satura nodrošinātājiem, atbildot uz pieprasījumiem, risinot problēmas un uzturot pozitīvas attiecības ar partneriem.
 • Sniegt ikdienas atbalstu vadības komandai un nodrošināt precīzu administratīvo uzdevumu izpildi un uzskaiti;
 • Cieši sadarboties ar pārdošanas, klientu vadības un mārketinga komandām, lai izveidotu un īstenotu efektīvas partnerības stratēģijas.
 • Analizēt partnerības darbības rādītājus un sniegt ieskatu, lai optimizētu ar saturu saistītās stratēģijas un veicinātu ieņēmumu pieaugumu.
 • Sekot līdzi nozares regulējumiem un un sadarboties ar juridiskajām komandām, lai nodrošinātu atbilstību visos partnerības līgumos.
 • Regulāri sniegt pārskatus un jaunāko informāciju par partnerības rezultātiem un veiciniet stratēģisko lēmumu pieņemšanu.

Prasības:
 • Augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas sfērā (priekšroka MBA).
 • Izprast un būt informētam par spēļu licencēšanas prasībām, menedžmenta pakalpojumu politiku un tirgus tendencēm.
 • Vismaz divu gadu pieredze darbā ar klientiem, uzņēmējdarbības attīstības, partnerattiecību vadībā vai korporatīvo pakalpojumu vadība (iGaming pieredze tiek uzskatīta par priekšrocību).
 • Teicamas angļu un krievu valodas zināšanas rakstiski un mutiski.
 • Augstas komunikācijas, prezentācijas, sarunu un problēmu risināšanas prasmes.
 • Spēja un vēlme strādāt komandā.
 • Vēlme mācīties un koncentrēties uz detaļām, jāizprot katra partnera juridiskie aspekti.

Ko mēs piedāvājam:
 • Pilna laika darbs ar elastīgu darba sākumu no rīta.
 • Konkurētspējīga alga ar ikgadēju novērtējumu un atalgojumu par darba rezultātiem.
 • Svaigi augļi, tēja, kafija un papildu priekšrocības, kas uzlabo darba pieredzi.
 • Izbaudiet profesionālu, bet neformālu un ikdienišķu atmosfēru, kas veicina sadarbību un produktivitāti.
 • Iesaistieties mācībās un izaugsmē, izmantojot mūsu tiešsaistes sistēmā pieejamos kursus.


Paldies, ka izrādījāt interesi par mūsu pozīcijām un mūsu uzņēmumu. Jūsu pieteikumu rūpīgi izskatīs mūsu komanda. Ja mēs nolēmām turpināt izskatīt jūsu pieteikumu, viens no mūsu personāla atlases speciālistiem sazināsies ar jums, lai vadītu jūs turpmākajos procesa posmos.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 2843 - 3280

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija
  Centrs

Darba veids

 • Pilna slodze

Valodas

 •  Angļu
 •  Krievu
Kontaktpersona
Linda Gutareviča
+371 2 4338494
SoftGamings is one of the world's most innovative developers of online gaming platforms and a level 1 provider of ready-made online gaming systems with over 15 years of successful operation in the online gaming industry. The company was founded in Latvia in 2007 and currently operates successfully in the international market.

Our team continues to actively grow and welcomes new colleagues. We value our employees and create conditions for their comfort and development.

SoftGamings ir viens no pasaules inovatīvākajiem tiešsaistes spēļu platformu izstrādātājiem un 1. līmeņa tiešsaistes gatavo spēļu sistēmu piegādātājiem ar vairāk nekā 15 gadiem sekmīgas darbības tiešsaistes spēļu nozarē. Uzņēmums dibināts 2007. gadā Latvijā un šobrīd veiksmīgi darbojas starptautiskajā tirgū.

Mūsu komanda turpina aktīvi augt un pieņemt jaunus kolēģus. Mēs novērtējam savus darbiniekus un radām apstākļus viņu komfortam un attīstībai.


Reģistrācijas numurs40203383156

Tev varētu interesēt arī:

Head of Customer support
DEM OÜ
Rīga
€ 3200 – 4000
Beigu termiņš: 20.07.2024
Lielo klientu vadītājs/a
Alliance for Recruitment
Rīga
€ 4200 – 4700
Beigu termiņš: 08.08.2024
Personāldaļas Vadītājs/a
HR Partner SIA klients
Rīga
€ 3000 – 3800
Beigu termiņš: 15.08.2024