Referents/e Tirgus analīzes un nodrošinājuma plānošanas nodaļā
Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Referents/e Tirgus analīzes un nodrošinājuma plānošanas nodaļāValsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Prasības kandidātiem

• Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta un likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.
• Augstākā izglītība (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).
• Vēlams viena gada pieredze nozarei atbilstošā jomā.
• Zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar tirgus analīzes un finanšu plānošanas jomu.
• Prasme organizēt, analizēt un apstrādāt liela apjoma informāciju.
• Spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā.
• Izpratne par valsts pārvaldes iestādes darbības principiem, iestādes funkcijām un mērķiem, aizsardzības nozares darbību kopumā.
• Angļu valodas zināšanas (sarunu vešanai un dokumentu izstrādei).
• Darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office programmas Excel, Word, tīmekļa pārlūkprogrammas lietotāja līmenī).
• eID karte elektroniskai dokumentu parakstīšanai. 

Darba pienākumu apraksts

• Sistemātiski vākt, apkopot un analizēt tirgus analīzes rezultātā iegūto informāciju un nodrošināt tās apriti.
• Apstrādāt datus iepirkumu plānu izveidei un īstenošanai.
• Koordinēt materiāltehnisko līdzekļu apgādes plāna izpildi piešķirtā finansējuma ietvaros.
• Veikt materiāltehnisko līdzekļu tirgus analīzes izstrādi un apgādes plānošanu atbilstoši Centra Vidējā termiņa centralizēto publisko iepirkumu plānam.
• Veidot atskaites un ziņojumus par materiāltehnisko līdzekļu tirgus analīzi un plānošanu. 

Mēs piedāvājam

• Darbu valsts iestādē un iespēju iegūt daudzpusīgu un sarežģītu profesionālo pieredzi.
• Mēnešalgu (sākot no EUR 835 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.
• Labus darba apstākļus, profesionālus un atbalstošus kolēģus.
• Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
• Veselības apdrošināšanu.
• Darba vietu Biksēres iela 6, Rīgā.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 22. aprīlim (ieskaitot) ar norādi uz vakanto amatu sūtīt – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram Biksēres ielā 6, Rīgā, LV 1073 vai pa e-pastu: vakances@valic.gov.lv. Tālrunis uzziņām 68202610.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta un likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā. Ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs informē, ka:
1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, kontaktinformācija: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073.