BŪVINSPEKTORS
BŪVINSPEKTORS
Olaines Novada Pašvaldība

Olaines novada pašvaldība izsludina pieteikšanos
Otra BŪVINSPEKTORA amatam (prof. kods 2422 54) 

Prasības kandidātiem:

1. nozarei atbilstoša augstākā izglītība;
2. atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par
būvinspektoriem” prasībām kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
3. zināšanas par būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Administratīvo
procesu un spēja tos piemērot amata pienākumu izpildē;
4. ne mazāk kā divu gadu profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā;
5. teicamas prasmes darbā ar Office programmatūru, būvniecības informācijas sistēmu
(BIS2), informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
6. labas sadarbības, komunikācijas prasmes;
7. prasme organizēt un plānot savu darbu, patstāvīgi izskatīt jautājumus un pieņemt
lēmumus;
8. prasme strādāt komandā, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba
saskarsmes kultūra (arī intensīvos darba apstākļos);
9. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
10. B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība. 

Galvenie pienākumi:

1. veikt ekspluatācijā pieņemto ēku uzraudzības kontroli (daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām,
sabiedriskās un publiskās ēkām), veikt objektu apsekošanu, sagatavot atzinumus, lēmumu
projektus;
2. kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
veikt ar kontroli saistītās darbības: veikt būvju apsekošanu, sagatavot atzinumus, lēmumu
projektus un veikt citus ar būvniecības tiesiskuma nodrošināšanu saistītos uzdevumus;
3. organizēt ēkas pieņemšanu ekspluatācijā procesu, veicot objekta novērtēšanu, attiecīgo
dokumentu pārbaudi un organizējot objekta apsekošanu;
4. savas kompetences ietvaros konsultēt fiziskas un juridiskas personas būvniecības
jautājumos, izskatīt iesniegumus un sūdzības, gatavot atbilžu projektus;
5. veikt informācijas, datu ievadīšanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS2).

Mēs piedāvājam:

1. stabilu un atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku;
2. dinamisku darbu un stabilu atalgojumu (no 1460 eiro pirms nodokļu nomaksas);
3. Sociālās garantijas un veselības, dzīvības un pret nelaimes gadījumiem apdrošināšanu
(pēc pārbaudes laika), motivējošu bonusu sistēma.
4. iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

CV, pieteikuma/motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2021. gada 29.aprīlim (ieskaitot) lūdzam nosūtīt sadaļā "pieteikties" vai pa pastu vai iesniegt personīgi Olaines novada pašvaldībā Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, ar norādi “Būvinspektors”.
Papildu informāciju var pieprasīt zvanot pa tālruni 20365295 (Iveta).

Pēc 2021.gada 22.marta, ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā, sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju, kuras laikā būs iespējams pārliecināties par darba jautājumu pārzināšanu un pieredzi.
Olaines novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs personāla atlases norisi, personas datu apstrādes pārzine ir Olaines novada dome, kontaktinformācija: Zemgales iela 33, Olaine, LV-2114. Par Olaines novada domes veikto personas datu apstrādi varat uzzināt, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu – e-pasta adrese info@fpda.lv.