BŪVINSPEKTORS/-E
BŪVINSPEKTORS/-E
Visidarbi.lv klients
BŪVINSPEKTORS/-E

BŪVINSPEKTORS/-EVisidarbi.lv klients

Prasības kandidātiem

 • Nozarei atbilstoša augstākā izglītība;
 • Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem” prasībām kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
 • Zināšanas par būvniecības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Administratīvo procesu un spēja tos piemērot amata pienākumu izpildē;
 • Ne mazāk kā divu gadu profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā;
 • Teicamas prasmes darbā ar Office programmatūru, būvniecības informācijas sistēmu (BIS2), informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • Labas sadarbības, komunikācijas prasmes;
 • Prasme organizēt un plānot savu darbu, patstāvīgi izskatīt jautājumus un pieņemt lēmumus;
 • Prasme strādāt komandā, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra (arī intensīvos darba apstākļos);
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

Darba pienākumu apraksts

 • Veikt ekspluatācijā pieņemto ēku uzraudzības kontroli (daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, sabiedriskās un publiskās ēkām), veikt objektu apsekošanu, sagatavot atzinumus, lēmumu projektus;
 • Kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, veikt ar kontroli saistītās darbības: veikt būvju apsekošanu, sagatavot atzinumus, lēmumu projektus un veikt citus ar būvniecības tiesiskuma nodrošināšanu saistītos uzdevumus;
 • Organizēt ēkas pieņemšanu ekspluatācijā procesu, veicot objekta novērtēšanu, attiecīgo dokumentu pārbaudi un organizējot objekta apsekošanu;
 • Savas kompetences ietvaros konsultēt fiziskas un juridiskas personas būvniecības jautājumos, izskatīt iesniegumus un sūdzības, gatavot atbilžu projektus;
 • Veikt informācijas, datu ievadīšanu būvniecības informācijas sistēmā (BIS2).
   

Mēs piedāvājam

 • Stabilu un atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • Dinamisku darbu un stabilu atalgojumu (no 1460 eiro pirms nodokļu nomaksas);
 • Sociālās garantijas un veselības, dzīvības un pret nelaimes gadījumiem apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika), motivējošu bonusu sistēma.
 • Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;