CUSTOMER SERVICE SPECIALIST (F/M) (PART-TIME)
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST (F/M) (PART-TIME)
Lidl
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST (F/M) (PART-TIME)

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST (F/M) (PART-TIME)Lidl

Papildus informācija:

Ar sludinājumu latviešu valodā var iepazīties šeit:
https://karjera.lidl.lv/darba-sludinajumi/klientu-atbalsta-specialists-e-lv-010380

Kandidāti tiek izvērtēti neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.