VEIKALA DARBINIEKS/ -CE RĪGĀ (PURVCIEMĀ, STIRNU IELĀ)
VEIKALA DARBINIEKS/ -CE RĪGĀ (PURVCIEMĀ, STIRNU IELĀ)
Lidl
VEIKALA DARBINIEKS/ -CE RĪGĀ (PURVCIEMĀ, STIRNU IELĀ)

VEIKALA DARBINIEKS/ -CE RĪGĀ (PURVCIEMĀ, STIRNU IELĀ)Lidl

Papildus informācija:

Kandidāti tiek izvērtēti neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.