Noliktavas Grāmatveža Asistents/-e
Noliktavas Grāmatveža Asistents/-e
Lidl
Noliktavas Grāmatveža Asistents/-e

Noliktavas Grāmatveža Asistents/-eLidl

Papildus informācija:

Kandidāti tiek izvērtēti neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.