Grāmatvedis
Grāmatvedis
Pobeda Confectionery SIA

Требования к кандидатам

• Profesionālā augstākā izglītība (grāmatvedis/ekonomists).
• Darba pieredze šajā amatā ne mazāk kā 3 gadi.
• Pieredze darbā ar grāmatvedības programmām, 1C grāmatvedības programmas pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību.
• Personīgās īpašības - kārtīgums, uzmanība, cītīgums, godīgums, spēja strādāt ar lieliem apjomiem.

Описание работы

 • Veikt saimniecisko darījumu pārbaudi. Savlaicīgi (ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā) reģistrēt saimnieciskos darījumus finanšu uzskaites sistēmā.
 •  Pamatojoties uz saņemtiem un Uzņēmuma vadītāja apstiprinātiem kreditoru rēķiniem par materiālo vērtību iegādi, saņemtiem pakalpojumiem un pamatlīdzekļu iegādi, pārbaudīt rēķinu atbilstību noslēgtajiem līgumiem, iegrāmatot darījumus finanšu uzskaites sistēmā, veicot izmaksu sadali pa izmaksu posteņiem, atbilstoši spēkā esošajam kontu plānam un darījuma ekonomiskajai būtībai vai tiešā darba vadītāja norādījumiem.
 • Katra mēneša beigās pārbaudīt kreditoru kontu debeta un kredīta apgrozījumus un attiecīgo kontu atlikumus virsgrāmatā. Veikt uzskaites moduļu pārbaudi ar virsgrāmatu.
 •  Piedalīties nodokļu atskaišu sagatavošanā:
  - Sagatavot PVN deklarācijas pielikumus: „Priekšnodoklis par iekšzemē iegādātām precēm un pakalpojumiem” un „Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no ES dalībvalstīm”, kā arī citus pielikumus pēc galvenā grāmatveža norādījumiem elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) un iesniegt galvenajai grāmatvedei līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam.
  - Veikt citu nodokļu aprēķināšanu, uzskaiti, atskaišu iesniegšanu pēc tiešā darba vadītāja rakstiskiem norādījumiem;
 •  Veikt avansa norēķinu personu izlietoto naudas līdzekļu kontroli. Veikt izlietoto naudas līdzekļu apstrādi un to sadali pa izmaksu posteņiem, atbilstoši POBEDA CONFECTIONERY, SIA apstiprinātam kontu plānam un darījuma ekonomiskajai būtībai.
 •  Savlaicīgi, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā), veikt kreditoru rēķinu ievadi dokumentu saskaņošanas programmā “Документооборот».
 •  Piedalīties uzņēmuma materiālu, pamatlīdzekļu un bilances posteņu inventarizācijā.
 • Savas kompetences ietvaros piedalīties gada pārskata un ceturkšņa izpildes pārskatu sastādīšanā.
 • Sagatavot statistikas pārskatus savas kompetences ietvaros.

Мы предлагаем

• Darbu stabilā un augošā starptautiskā kompānijā.
• Pilnu darba dienu.
• Personīgās un profesionālās attīstības iespējas.
• Labus darba apstākļus, iespēju strādāt draudzīgā kolektīvā.

Tev varētu interesēt arī:

GALVENAIS GRĀMATVEDIS
Aerones SIA
Rīga
€ 2000 – 2600
Beigu termiņš: 21.10.2021
ASISTENTS/-E KRAVU PĀRVADĀJUMU ORGANIZĒŠANĀ
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 1000 – 1700
Beigu termiņš: 08.10.2021
Personāla atlases speciālists/-e
SIA Tech Recruitment
Rīga
€ 700 – 1600
Beigu termiņš: 21.10.2021