Operators/-e (maiņu darbs, ieskaitot nakts stundas) / Оператор (работа по сменам, включая ночные ...
Operators/-e (maiņu darbs, ieskaitot nakts stundas) / Оператор (работа по сменам, включая ночные ...
Rietumu Banka AS
Operators/-e (maiņu darbs, ieskaitot nakts stundas) / Оператор (работа по сменам, включая ночные ...

Operators/-e (maiņu darbs, ieskaitot nakts stundas) / Оператор (работа по сменам, включая ночные ...Rietumu Banka AS

Operators/-e (maiņu darbs, ieskaitot nakts stundas) / Оператор (работа по сменам, включая ночные ...

Piedāvājam darbu vienā no vadošajām un prestižākajām bankām Baltijas valstīs - Rietumu Bankā.

Ir pagājuši 29 gadi kopš dibināta Rietumu Banka. Šajā laikā mēs esam veikuši garu ceļu: sākot no nulles, esam iekarojuši stabilas pozīcijas kā Latvijas, tā arī ārvalstu finanšu tirgos. Šodien Rietumu Banka ir viena no lielākajām Latvijas bankām un neapšaubāms līderis korporatīvo klientu un turīgo privātpersonu apkalpošanas sfērā.

AS “Rietumu Banka”, reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. 67025555, turpmāk – Banka, ir amata pretendentu personas datu pārzinis.

Banka apstrādā pretendenta identifikācijas datus, kontaktinformāciju, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā vai iegūtas darba intervijas laikā, ar mērķi veikt personāla atlasi. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, bankas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Banka glabā informāciju par pretendentu 6 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas, ņemot vērā Bankas leģitīmo interesi saglabāt ziņas par konkursa gaitu.

Ciktāl to paredz normatīvie akti, pretendentam ir tiesības pieprasīt Bankai savu personas datu labošanu, dzēšanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to, piekļūt saviem personas datiem, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāadresē Bankai rakstveidā. Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Ja Banka nesazinās ar pretendentu 1 mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, tiek uzskatīts, ka pretendents nav izturējis konkursu un ir saņēmis Bankas atteikumu nodibināt ar viņu darba tiesiskās attiecības.

Papildu informācija

Pienākumi:
- klientu apkalpošana un konsultēšana pa telefonu;
- sniegt informāciju klientiem par bankas pakalpojumiem, darba laiku, tarifiem, dokumentu noformēšanas kārtību;
- pēc klientu pieprasījuma aktivizēt un bloķēt maksājumu kartes, mainīt dienas tēriņa limitus un sniegt informāciju par kontu atlikumiem, darījumiem;
- veikt karšu kontu operāciju monitoringu.

Prasības:
- augstākā/ nepabeigta augstākā izglītība (priekšrocība finanšu nozarēm);
- ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
- prasme strādāt ar datoru, augsta atbildības sajūta, precizitāte;
- labas saskarsmes prasmes;
- atbilstība Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām.

Stundas likme: 4-6 eiro/bruto

Оператор (работа по сменам, включая ночные часы)
Обязанности:
- обслуживание и консультирование клиентов по телефону;
- предостваление клиентам информации о продуктах и услугах Банка, времени работы, тарифах, порядке оформления документов;
- по запросу клиентов активировать и блокировать платежные карты, вносить изменения в дневной лимит карт и предоставлять информацию об остатках и транзакциях по счетам платежных карт;
- производить мониторинг операций на счетах платежных карт.

Требования:
- высшее/незаконченное высшее образование (предпочтительно в сфере финансов);
- очень хорошие знания латышского, русского и ангийского языка;
- умение работать с компьютером, высокое чувство ответственности, точность;
- хорошие коммуникационные навыки;
- соответствие требованиям статьи 34.5 Закона о кредитных учреждениях.

Почасовая ставка: 4-6 евро/брутто

Tev varētu interesēt arī:

Izdevumu Uzskaites Speciālists/ Специалист по учету расходов
Jet Concierge Europe SIA
Rīga
€ 1000
Beigu termiņš: 22.12.2021
Sanction Screening Specialist (5+ positions)
SEB Global Services
Rīga
€ 1160 – 1740
Beigu termiņš: 03.01.2022
Junior AML Monitoring Officer at SEB Global Services in Riga
SEB Global Services
Rīga

Beigu termiņš: 03.01.2022