Grāmatvedis/-e (bilancspējīgs/a)
Grāmatvedis/-e (bilancspējīgs/a)
Rietumu Banka AS
Grāmatvedis/-e (bilancspējīgs/a)

Grāmatvedis/-e (bilancspējīgs/a) Rietumu Banka AS

Grāmatvedis/-e (bilancspējīgs/-a)

Ir pagājuši 29 gadi kopš dibināta Rietumu Banka. Šajā laikā mēs esam veikuši garu ceļu: sākot no nulles, esam iekarojuši stabilas pozīcijas kā Latvijas, tā arī ārvalstu finanšu tirgos. Šodien Rietumu Banka ir viena no lielākajām Latvijas bankām un neapšaubāms līderis korporatīvo klientu un turīgo privātpersonu apkalpošanas sfērā.

AS "Rietumu Banka", reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. 67025555, turpmāk – Banka, ir amata pretendentu personas datu pārzinis.

Banka apstrādā pretendenta identifikācijas datus, kontaktinformāciju, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā vai iegūtas darba intervijas laikā, ar mērķi veikt personāla atlasi. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, bankas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Banka glabā informāciju par pretendentu 6 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas, ņemot vērā Bankas leģitīmo interesi saglabāt ziņas par konkursa gaitu.

Ciktāl to paredz normatīvie akti, pretendentam ir tiesības pieprasīt Bankai savu personas datu labošanu, dzēšanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to, piekļūt saviem personas datiem, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāadresē Bankai rakstveidā. Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Ja Banka nesazinās ar pretendentu 1 mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, tiek uzskatīts, ka pretendents nav izturējis konkursu un ir saņēmis Bankas atteikumu nodibināt ar viņu darba tiesiskās attiecības.

Papildu informācija

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt grupas uzņēmumos grāmatvedību atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- sagatavot grupas meitas uzņēmumu gada pārskatus saskaņā ar Latvijas likumdošanu un starptautiskajiem standartiem;
- sagatavot grupas meitas uzņēmumu pārskatus un atskaites grupas konsolidācijas vajadzībām;
- sagatavot ikmēneša atskaites uzņēmumu vadībai.

Pienākumi:

-augstākā izglītības finansēs/ekonomikā;
-praktiskā pieredze galvenā grāmatveža darbā;
-labas iemaņas darba ar MS Office programmām, Internet un laba izpratne par grāmatvedības datorsistēmām;
-teicamas latviešu, labas krievu un angļu valodas zināšanas;
-analītiskā domāšana, spēja patstāvīgi risināt problēmas un pieņemt lēmumus;
-labas saskarsmes un sadarbības spējas.

Tev varētu interesēt arī:

GRĀMATVEDIS
Dominante Capital AS
Rīga
€ 1500 – 1700
Beigu termiņš: 10.02.2022
Grāmatvedis/-e
Pigu Latvia SIA
Rīga
€ 1250 – 1500
Beigu termiņš: 05.02.2022
Grāmatveža palīgs/-dze
SIA ''Meža Enerģija''
Rīga
€ 1150
Beigu termiņš: 25.02.2022