JUNIOR WAREHOUSE ACCOUNTANT
JUNIOR WAREHOUSE ACCOUNTANT
Lidl
JUNIOR WAREHOUSE ACCOUNTANT

JUNIOR WAREHOUSE ACCOUNTANTLidl

Papildus informācija:

Ar sludinājumu latviešu valodā var iepazīties šeit:

https://karjera.lidl.lv/darba-sludinajumi/jaunakais-a-konsultants-e-noliktavas-gramatvediba-lv-010535

Kandidāti tiek izvērtēti neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.

Tev varētu interesēt arī:

GRĀMATVEDIS /-E
Apranga SIA
Rīga
€ 1300 – 1400
Beigu termiņš: 10.12.2021
Grāmatvedis (-e)
ELKO Grupa AS
Rīga
€ 1025 – 1275
Beigu termiņš: 03.12.2021
Galvenā grāmatveža vietnieks/ -ce
JOKER LTD
Rīga
€ 1500
Beigu termiņš: 05.12.2021