Administrators/-e  / Администратор
Administrators/-e / Администратор
Rietumu Banka AS
Administrators/-e  / Администратор

Administrators/-e / Администратор Rietumu Banka AS

Administrators/-e / Администратор

Ir pagājuši 29 gadi kopš dibināta Rietumu Banka. Šajā laikā mēs esam veikuši garu ceļu: sākot no nulles, esam iekarojuši stabilas pozīcijas kā Latvijas, tā arī ārvalstu finanšu tirgos. Šodien Rietumu Banka ir viena no lielākajām Latvijas bankām un neapšaubāms līderis korporatīvo klientu un turīgo privātpersonu apkalpošanas sfērā.

AS “Rietumu Banka”, reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. 67025555, turpmāk – Banka, ir amata pretendentu personas datu pārzinis.

Banka apstrādā pretendenta identifikācijas datus, kontaktinformāciju, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā vai iegūtas darba intervijas laikā, ar mērķi veikt personāla atlasi. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, bankas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Banka glabā informāciju par pretendentu 6 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas, ņemot vērā Bankas leģitīmo interesi saglabāt ziņas par konkursa gaitu.

Ciktāl to paredz normatīvie akti, pretendentam ir tiesības pieprasīt Bankai savu personas datu labošanu, dzēšanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to, piekļūt saviem personas datiem, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāadresē Bankai rakstveidā. Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Ja Banka nesazinās ar pretendentu 1 mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, tiek uzskatīts, ka pretendents nav izturējis konkursu un ir saņēmis Bankas atteikumu nodibināt ar viņu darba tiesiskās attiecības.

Papildu informācija

(AS Rietumu Bankas meitas uzņēmums SIA "RB Drošība" )

Pienākumi:
- apmkelētāju sagaidīšana un informēšana par bankas struktūrvienībām un biroju iznomātājiem;
- apmeklētāju reģistrācija un saskaņošana ar bankas struktūrvienībām un biroju iznomātājiem;
- darbs ar saņemto un nosūtāmo korespondenci;
- sniegt informāciju pa tālruni.

Prasības:
- augstākā/ nepabeigta augstākā izglītība;
- labas latviešu, krievu valodas zināšanas un angļu sarunvalodas zināšanas;
- prasme strādāt ar datoru (MS Exсel, MS Word);
- augsta atbildības sajūta un precizitāte;
- teicamas komunikācijas prasmes.


Atalgojums: 800 eiro/bruto.

Администратор 

(ООО "RB Drošība", дочернее предприятие АО Rietumu Banka)

Обязанности:
-встреча и информирование посетителей о подразделениях банка и арендаторах офисных помещений;
-регистрация и согласование посещений с подразделениями банка и арендаторами офисных помещений;
-обработка входящей и исходящей корреспонденции;
-предоставление информации по телефону.

Требования:
- высшее/незаконченное высшее образование;
- хорошее знание латышского, русского и английского языка на разговорном уровне;
- навыки работы с ПК (MS Exсel, MS Word);
- высокое чувство ответственности и точность;
- отличные коммуникационные навыки.


Заработная плата: 800 евро/брутто.

Tev varētu interesēt arī:

Datu ievades operatore / -s
Senior Service SIA
Rīga
€ 800 – 1000
Beigu termiņš: 10.12.2021
Grāmatveža palīgs/-dze
LaTS VEIKALI SIA
Rīga
€ 800 – 900
Beigu termiņš: 09.12.2021
PAID INTERNSHIP IN FINANCE AND LOGISTICS DEPARTMENT
MSC Shared Service Center Riga SIA
Rīga
€ 500
Beigu termiņš: 23.12.2021