Izglītības un zinātnes daļas vadītājs
Izglītības un zinātnes daļas vadītājs
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Izglītības un zinātnes daļas vadītājs

Izglītības un zinātnes daļas vadītājsVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Prasības kandidātiem

Obligātās prasības kandidātiem:

Izglītība:
• augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu Izglītības un zinātnes daļas vadītāja uzdevumus veselības aprūpes jomā kapitālsabiedrībā

Profesionālā pieredze:
• Vismaz 5 gadu darba pieredze izglītības, zinātnes un pētniecības organizēšanas un uzraudzības jomā un no tiem vismaz 3 gadi vadošā amatā
• Pieredze pētniecības un izglītības programmu un projektu plānošanā un realizācijā, t.sk. finansējuma piesaistē, budžeta plānošanā un kontrolē. Laba izpratne par administratīvajām darbībām pētniecības un izglītības procesos
• Pieredze apjomīgas informācijas apstrādē un analīzē lēmumu pieņemšanai, politikas plānošanai un potenciālo izaugsmes un attīstības iespēju identificēšanai
Zināšanas:
• Zināšanas un izpratne par pētniecības metodoloģiju un procesiem
• Zināšanas par darbības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām
• Teicamas latviešu valodas zināšanas un ļoti labas (C1) angļu valodas zināšanas
• Labas prasmes darbā ar datoru (MS Office)

Nepieciešamās kompetences:
• Stratēģiskā plānošana
• Orientācija uz attīstību
• Orientācija uz rezultātu sasniegšanu
• Spēja veidot un uzturēt partnerības
• Komandu vadīšana un līderība matricas organizācijā
• Plānošana un organizēšana
• Lēmumu pieņemšana un atbildība

Citas prasības:
Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta prasībām

Vēlamās prasības kandidātiem:
• Vēlams doktora grāds medicīnas un veselības zinātnes nozarē vai dabaszinātņu nozarē;
• Vēlama pieredze starptautiskas sadarbības un projektu vadīšanā;
• Interese par jaunākajām tehnoloģijām un inovācijām;
• Prasme sagatavot un prezentēt sakārtotus, loģiskus un lakoniskus ziņojumus un prezentācijas.

Darba pienākumu apraksts

Izglītība un zinātne:

• Atbilstoši Bērnu slimnīcas apstiprinātajai stratēģijai, izstrādāt un realizēt plānu Bērnu slimnīcas izglītības, zinātnes un pētniecības attīstībai.
• Veidot un attīstīt bērnu slimnīcas zinātnisko institūciju, nodrošinot zinātniskās darbības stratēģisku un efektīvu pārvaldību.
• Izstrādāt un vadīt Bērnu slimnīcas zinātnes un pētniecības politiku, t.sk. izvirzot prioritātes un realizējot dažādu līmeņu pētniecisko aktivitāšu sinerģiju un koordināciju.
• Pastāvīgi analizēt izglītības procesu evolūciju un nodrošināt Bērnu slimnīcas augstāko konkurētspēju pirmsdiploma un pēcdiploma apmācību programmu realizēšanā.

Tālākizglītība:
• Vadīt un attīstīt Bērnu slimnīcas izglītības centru.
• Organizēt profesionālās tālākizglītības programmas, t.sk. sadarbojoties ar profesionālajām asociācijām, organizācijām un izglītības iestādēm.
• Organizēt un attīstīt inovatīvas un efektīvas pieejas zināšanu un kompetenču pārnesei uz reģioniem.
• Īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas pieaugušo neformālās izglītības programmas.

Cilvēkresursu attīstība:
• Sadarbībā ar Bērnu slimnīcas Personāla vadības daļu – pilnveidot un uzturēt Bērnu slimnīcas mācību sistēmu un jauno speciālistu piesaistes mehānismus, kā arī mērķtiecīgi izstrādāt slimnīcas personāla kompetenču attīstības programmas

Sadarbība:
• Veidot produktīvu sadarbību ar profesionālajām asociācijām, augstskolām un partneriestādēm Latvijā un ārvalstīs un pārstāvēt Bērnu slimnīcu sadarbībā ar tām.
• Veicināt sadarbību un partnerības inovāciju radīšanā, aprobācijā un virzīšanā.
• Savas kompetences ietvaros pārstāvēt Bērnu slimnīcas intereses Latvijas un starptautiskos zinātniski pētnieciskos forumos un darba grupās.

Budžets:
• Plānot budžetu un pārraudzīt tā izlietojumu;
• Identificēt un piesaistīt jaunus finansējuma avotus.

Mēs piedāvājam

• Unikālu pieredzi vienīgajā Bērnu slimnīcā Latvijā
• Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
• Starptautiskas sadarbības iespējas
• Izaugsmes iespējas
• Bezmaksas autostāvvietu
• Darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā
• Atalgojumu EUR 2500.00-3000.00 (pirms nodokļu nomaksas)


Darba laiks: pilna laika darbs, normāls darba laiks
Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Pieteikums vakancei - IZD vadītājs” lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@bkus.lv līdz 2021.gada 31.oktobrim.

Informējam, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz atlases 2.kārtu.

Datu drošība

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk –VDAR) 13.pantu, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas” informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, kontaktinformācija: Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004; elektroniskā pasta adrese: info@bkus.lv.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” interneta vietnē www.bkus.lv sadaļā Datu drošība.

Tev varētu interesēt arī:

MEDICĪNAS DIREKTORS
MFD Veselības grupa
Rīga
€ 4000
Beigu termiņš: 29.12.2021
MARKETINGA VADĪTĀJS
Baltic Beach Hotel & SPA
Rīgas rajons
€ 1500 – 2000
Beigu termiņš: 29.12.2021
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/A (LMT)
IT Camp
Rīga
€ 2600 – 3500
Beigu termiņš: 23.12.2021