Juriskonsults/-e
Datu valsts inspekcija

Juriskonsults/-e Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcija (reģ.Nr.90001037264) izsludina konkursu uz vakanto Uzraudzības nodaļas juriskonsulta/-es (nacionālais) ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku 2 vakances uz noteiktu laiku 1 vakance

Datu valsts inspekcijas kolektīvā Uzraudzības nodaļa nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības uzraudzību par datu subjektu tiesību, personas datu apstrādes pamatprincipu, pārziņu un apstrādātāju pienākumu nosacījumu īpašās apstrādes situācijās ievērošanu atbilstoši Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajai Datu valsts inspekcijas kompetencei, nepieciešamības gadījumā īstenojot atbilstošus sadarbības un konsekvences nodrošināšanas pasākumus ar citu valstu datu aizsardzības uzraudzības iestādēm.

Ja esi gatavs/-a strādāt valsts pārvaldē, pieņemt jaunus izaicinājumus, analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu un nebaidīties uzņemties atbildību, ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai sniegtu ieguldījumu personas datu aizsardzības uzraudzībai Latvijā, tad aicinām pievienoties Datu valsts inspekcijas kolektīvam, kas veic personas datu aizsardzības uzraudzību.

Mēs Tev uzticēsim izskatīt iesniegumus un sūdzības saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem personas datu apstrādes aizsardzības jomā, sagatavot administratīvos aktus, lēmumus, administratīvo pārkāpumu protokolus, sniegt konsultācijas par personu datu aizsardzības regulējumu, veikt pārbaudes un izmeklēšanu administratīvā procesa un administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros attiecībā uz pārziņa un apstrādātāja pienākumu neizpildi personas datu apstrādes aizsardzības jomā. 

Prasības pretendentiem:

• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
• akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē
• juridiskā darba pieredze ne mazāk kā 1 gads
• vēlama darba pieredze valsts pārvaldē un zināšanas par valsts pārvaldes uzbūvi un
darbības pamatprincipiem
• vēlama darba pieredze personas datu aizsardzības jomā
• zināšanas par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību
• prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu
• angļu valoda B 1 līmenis
• labas iemaņas darbam ar datoru (MS Office)

Piedāvājam:

• atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu valsts pārvaldes iestādē
• personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu
• iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās
• sociālās garantijas
• veselības apdrošināšanas polisi (pēc viena nostrādāta mēneša)
• darbu mūsdienīgā darba vidē, jaunā ērtā, ergonomiski aprīkotā birojā Elijas ielā 17, Rīgā.

Datu valsts inspekcijas Uzraudzības nodaļas juriskonsulta amatam noteikta 26.3.saime “Privātpersonu kontrole”, IV līmenis (11.mēnešalgu grupa), mēnešalga pārbaudes laikā no 1066 EUR līdz 1271 EUR (pirms nodokļu nomaksas) pēc pārbaudes laika no 1333 EUR līdz 1589 EUR (pirms nodokļu nomaksas), atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei.

Motivācijas vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt Datu valsts inspekcijai Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, vai sadaļā ‘’Pieteikties’’, ar norādi “Pieteikums konkursam uz Uzraudzības nodaļas juriskonsulta /-es amatu uz nenoteiktu laiku (Jūsu vārds, uzvārds)” līdz 2021.gada 26.oktobrim.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67686023.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Datu valsts inspekcija informē, ka:

  1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
  2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.
  3. Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Datu valsts inspekcijas mājas lapā https://www.dvi.gov.lv/lv/ieksejie-normativie-akti.

Tev varētu interesēt arī:

JURISTS/-E (TIESVEDĪBU JOMĀ)
Valsts nekustamie īpašumi VAS
Rīga
€ 1700
Beigu termiņš: 29.11.2021
JURISTA PALĪGS/-DZE
Evita Eistere Zvērināta tiesu izpildītāja birojs
Rīga
€ 800 – 1400
Beigu termiņš: 03.12.2021
Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Eiro Personāls klients
Rīga
€ 2500 – 2500
Beigu termiņš: 05.12.2021