Klientu vadības pārvaldes asistents/-e
Klientu vadības pārvaldes asistents/-e
Rietumu Banka AS
Klientu vadības pārvaldes asistents/-e

Klientu vadības pārvaldes asistents/-eRietumu Banka AS

Klientu vadības pārvaldes asistents/-e

Ir pagājuši 29 gadi kopš dibināta Rietumu Banka. Šajā laikā mēs esam veikuši garu ceļu: sākot no nulles, esam iekarojuši stabilas pozīcijas kā Latvijas, tā arī ārvalstu finanšu tirgos. Šodien Rietumu Banka ir viena no lielākajām Latvijas bankām un neapšaubāms līderis korporatīvo klientu un turīgo privātpersonu apkalpošanas sfērā.

AS "Rietumu Banka", reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. 67025555, turpmāk – Banka, ir amata pretendentu personas datu pārzinis.

Banka apstrādā pretendenta identifikācijas datus, kontaktinformāciju, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā vai iegūtas darba intervijas laikā, ar mērķi veikt personāla atlasi. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, bankas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Banka glabā informāciju par pretendentu 6 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas, ņemot vērā Bankas leģitīmo interesi saglabāt ziņas par konkursa gaitu.

Ciktāl to paredz normatīvie akti, pretendentam ir tiesības pieprasīt Bankai savu personas datu labošanu, dzēšanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to, piekļūt saviem personas datiem, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāadresē Bankai rakstveidā. Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Ja Banka nesazinās ar pretendentu 1 mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, tiek uzskatīts, ka pretendents nav izturējis konkursu un ir saņēmis Bankas atteikumu nodibināt ar viņu darba tiesiskās attiecības.

Papildu informācija

Galvenie pienākumi:

- sniegt visupusīgu atbalstu klientiem finanšu un administratīvajos jautājumos, kas saistīti ar Bankas darbību;
- vispārēja rakstura klientu rīkojumu izpilde, palīdzība klientu problēmu risināšanā;
- bankas produktu un pakalpojumu pārdošana esošajiem klientiem;
- produktu un pakalpojumu noformēšana, datu ievadīšana bankas programmā;
- klientu analīze Bankā noteikto prasību izpildei noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā;
- darbs ar saņemto un nosūtāmo korespondenci.

Prasības:

- augstākā/ nepabeigta augstākā izglītība (priekšrocība finanšu nozarēm);
- labas mutiskas un rakstiskas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
- prasme strādāt ar datoru, augsta atbildības sajūta, precizitāte;
- labas saskarsmes prasmes;
- atbilstība Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām.

Tev varētu interesēt arī:

Asistents personāla vadības daļā
CIVINITY Latvija
Rīga
€ 1000 – 1100
Beigu termiņš: 12.12.2021
RISKU VADĪBAS ASISTENTS/-E
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 1500
Beigu termiņš: 04.12.2021
Jaunākais lidojumu operāciju koordinators
Air Baltic Corporation AS
Rīgas rajons
€ 1200 – 1400
Beigu termiņš: 12.12.2021