Mārketinga speciālists/e (uz nenoteiktu laiku)
Mārketinga speciālists/e (uz nenoteiktu laiku)
Talsu novada pašvaldība
Mārketinga speciālists/e (uz nenoteiktu laiku)

Mārketinga speciālists/e (uz nenoteiktu laiku)Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldība izsludina konkursu uz
Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas
mārketinga speciālista/es amatu
(uz nenoteiktu laiku)

(kods pēc profesiju klasifikatora 3339 35)

Talsu novada pašvaldība aicina darbā mārketinga speciālistu/i, kurš/a rūpēsies par Talsu novada zīmola attīstību, plānos un nodrošinās dažādas mārketinga un reklāmas aktivitātes, tā veidojot pozitīvu Talsu novada tēlu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

• Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai komunikācijas zinātnē;
• Pieredze mārketinga, reklāmas, sabiedrisko attiecību jomā pēdējo trīs gadu laikā;
• Pieredze reklāmas kampaņu izstrādē un īstenošanā;
• Pieredze sociālo mediju uzturēšanā un digitālajā komunikācijā;
• Vēlama pieredze vizuālo materiālu izstrādē;
• Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, teicama latviešu literārās valodas un gramatikas
prasme;
• Vēlamas labas angļu un krievu valodas zināšanas;
• Prasme konfliktu novēršanā un risināšanā, labas komunikācijas un motivēšanas prasmes.

Galvenie pienākumi:

• Veicināt Talsu novada zīmola attīstību un vienotu vizuālo identitāti, tai skaitā nodrošināt
Talsu novada pašvaldības darbinieku konsultēšanu zīmolvedības un mārketinga
jautājumos;
• Plānot un realizēt mārketinga/reklāmas kampaņas un aktivitātes;
• Izstrādāt Talsu novada tēla mārketinga un komunikācijas stratēģiju un rīcības plānu;
• Nodrošināt un sekmēt kvalitatīvas un efektīvas informācijas sniegšanu sabiedrībai,
oficiālām iestādēm un plašsaziņas līdzekļiem par Talsu novada pašvaldības un Talsu
novada domes darbību, funkcijām, pašvaldības pakalpojumiem;
• Piedalīties reprezentatīvo pasākumu un pašvaldības darbinieku iekšējās komunikācijas
pilnveides pasākumu organizēšanā;
• Amata kompetences ietvaros nodrošināt domes lēmumu un Talsu novada pašvaldības
rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

Iesniedzamie dokumenti:

• Dzīves apraksts (CV);
• Motivācijas vēstule;
• Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopija;
• Pretendents var iesniegt spēkā pēdējos trīs gados apgūtu amata pienākumu izpildei
atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesniegt personīgi slēgtā aploksnē, ievietojot to pastkastē pie pašvaldības ēkas ārdurvīm Talsos, Kareivju ielā 7, 2. korpusā, iesūtīt pa pastu Talsu novada pašvaldībai, Kareivju ielā 7 Talsos, LV-3201 vai iesūtīt elektroniski sadaļā “Pieteikties”. Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas mārketinga speciālista amatu”.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021. gada 29. oktobra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.
Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.
Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Saskaņā ar amata klasifikāciju Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas mārketinga speciālista amata atlīdzība noteikta EUR 1050,00.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13 .panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Tev varētu interesēt arī:

Mārketinga speciālistu/-i
BUTS SIA
Rīga
€ 1200
Beigu termiņš: 16.12.2021
Marketing team Coordinator
ANCOR LATVIA
Rīga
€ 1257 – 1536
Beigu termiņš: 10.12.2021
Mārketinga asistents
Iepirkumu grupa SIA
Smiltene
€ 650 – 850
Beigu termiņš: 12.12.2021