JURISTS/-E Starptautisko kredītu projektu juridiskā grupā
JURISTS/-E Starptautisko kredītu projektu juridiskā grupā
Rietumu Banka AS
JURISTS/-E Starptautisko kredītu projektu juridiskā grupā

JURISTS/-E Starptautisko kredītu projektu juridiskā grupāRietumu Banka AS

JURISTS/-E

Ir pagājuši 29 gadi kopš dibināta Rietumu Banka. Šajā laikā mēs esam veikuši garu ceļu: sākot no nulles, esam iekarojuši stabilas pozīcijas kā Latvijas, tā arī ārvalstu finanšu tirgos. Šodien Rietumu Banka ir viena no lielākajām Latvijas bankām un neapšaubāms līderis korporatīvo klientu un turīgo privātpersonu apkalpošanas sfērā.

AS "Rietumu Banka", reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. 67025555, turpmāk – Banka, ir amata pretendentu personas datu pārzinis.

Banka apstrādā pretendenta identifikācijas datus, kontaktinformāciju, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā vai iegūtas darba intervijas laikā, ar mērķi veikt personāla atlasi. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, bankas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Banka glabā informāciju par pretendentu 6 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas, ņemot vērā Bankas leģitīmo interesi saglabāt ziņas par konkursa gaitu.

Ciktāl to paredz normatīvie akti, pretendentam ir tiesības pieprasīt Bankai savu personas datu labošanu, dzēšanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to, piekļūt saviem personas datiem, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāadresē Bankai rakstveidā. Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Ja Banka nesazinās ar pretendentu 1 mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, tiek uzskatīts, ka pretendents nav izturējis konkursu un ir saņēmis Bankas atteikumu nodibināt ar viņu darba tiesiskās attiecības.

Papildu informācija

Kreditēšanas juridiskā nodaļā

Galvenie pienākumi:
- sagatavot, analizēt kredīta, hipotēkas un citus nodrošinājuma līgumus, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami kreditēšanas projekta noformēšanai Latvija un ārvalstīs;
- izstrādāt priekšlikumus ar kreditēšanu saistīto juridisko jautājumu risināšanai un juridiskos atzinumus par kredīta projektu un tā riskiem;
- analizēt Bankai iesniegto dokumentu tiesisko ticamību, precizitāti un pilnību;
- pēc nepieciešamības sagatavot un iesniegt dokumentus citās valsts, pašvaldību un/vai ārvalstu institūcijās, nodrošināt sadarbību ar Latvijas un ārvalsts juridiskajiem birojiem;
- sniegt konsultācijas un palīdzību bankas struktūrvienībām juridiska rakstura jautājumos savas kompetences ietvaros.

Prasības:
- augstākā juridiskā izglītība;
- darba pieredze juridisko dokumentu noformēšanā;
- darba pieredze ar kreditēšanu saistīto dokumentu sagatavošanā;
- teicamas mutiskas un rakstiskas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
- augsta atbildības sajūta un precizitāte;
- atbilstība Kredītiestāžu likuma 34.5.panta prasībām.

Tev varētu interesēt arī:

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Eiro Personāls klients
Rīga
€ 2500 – 2500
Beigu termiņš: 05.12.2021
JURISKONSULTA ASISTENTS/-E
Rīgas ūdens SIA
Rīga
€ 900 – 1125
Beigu termiņš: 17.12.2021
JURISTS/-E / JURISTA PALĪGS/-DZE uz noteiktu laiku
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 1687
Beigu termiņš: 23.12.2021