Programmatūras inženieris / Специалист по внедрению и сопровождению  бизнес-процессов
Programmatūras inženieris / Специалист по внедрению и сопровождению  бизнес-процессов
Programmatūras inženieris / Специалист по внедрению и сопровождению бизнес-процессов
GALERIE 46
Programmatūras inženieris / Специалист по внедрению и сопровождению  бизнес-процессов
Programmatūras inženieris / Специалист по внедрению и сопровождению  бизнес-процессов

Programmatūras inženieris / Специалист по внедрению и сопровождению бизнес-процессов GALERIE 46

Описание работы

Vajadzīgā pieredze: no 3 gadiem
Pilnīga nodarbinātība, pilna diena

Pienākums:
• Analīzi par pašreizējo biznesa procesus, lai izstrādātu un pilnveidotu Uzņēmuma sistēmas;
• Meklēt veidus, kā optimizēt darba procesu, ieviešot modernas tehnoloģijas (vēlams programmā Bitrix 24 CRM);
• Rakstot specifikācijas, lai izstrādātājiem ar izpildes kontroli;
• Īstenošana atbalsta un lietotāju apmācību.

Prasība:
• Prasmes analizēt un optimizēt biznesa procesus, organizāciju;
• Prasme sastādīt kartes (aprakstu), biznesa procesu MS Visio vai citā specializētā programmatūras produktu;
• Personiskās īpašības: analītiskā un kritiskā domāšana, komunikabilitāte, iniciatīva, uzmanību, disciplinētība, precizitāte.

Būs plus:
• Pieredze programmēšanas Bitrix 24 CRM;
• Pieredzi saskarsmē ar produktu 1C.

Vide:
• Darbs ar stilīgu un veiksmīgs uzņēmums Sankt-Pēterburgā.
• Palīdzība noformējumā darba vīzu un uzturēšanās.

_________________________________________________________________________________________________

Требуемый опыт работы: от 3 лет
Полная занятость, полный день

Обязанности:
• Анализ текущих бизнес-процессов для разработки и усовершенствования систем Компании;
• Поиск путей оптимизации рабочих процессов за счет внедрения современных технологий (желательно в программе Битрикс 24 CRM);
• Написание технических заданий для разработчиков с контролем выполнения;
• Осуществление технической поддержки и обучение пользователей.

Требования:
• Навыки анализа и оптимизации бизнес-процессов организаций;
• Умение составлять карты (описание) бизнес-процессов в MS Visio или другом специализированном программном продукте;
• Личные качества: аналитическое и критическое мышление, коммуникабельность, инициативность, внимательность, дисциплинированность, аккуратность.

Будет плюсом:
• Опыт программирования в Битрикс 24 CRM;
• Опыт взаимодействия с продуктом 1С.

Условия:
• Работа в стильной и успешной компании в Санкт-Петербурге.
• Помощь в оформлении рабочей визы и проживания
_________________________________________________________________________________________________

Software engineer

Required work experience: from 3 years
Full time, full day

Responsibilities:
• Analysis of current business processes for the development and improvement of the Company's systems;
• Search for ways to optimize work processes through the introduction of modern technologies (preferably in the Bitrix 24 CRM program);
• Writing technical specifications for developers with execution control;
• Implementation of technical support and user training.

Requirements:
• Skills of analysis and optimization of business processes of organizations;
• Ability to draw up maps (description) of business processes in MS Visio or other specialized software product;
• Personal qualities: analytical and critical thinking, sociability, initiative, attentiveness, discipline, accuracy.

Will be a plus:
• Experience in programming in Bitrix 24 CRM;
• Experience of interaction with the 1C product.

Conditions:
• Work in a stylish and successful company in St. Petersburg.
• Assistance in obtaining a work visa and accommodation.

Tev varētu interesēt arī:

Key Account Manager
XPATE
Rīga
€ 1400 – 2100
Beigu termiņš: 27.01.2022
CPO – Chief Product Officer/Manager
AGCSOFT SIA
Rīga
€ 8675
Beigu termiņš: 28.01.2022
KLIENTU ATTIECĪBU VADĪTĀJS/-A (B2B)
AKF UAB NOVITI filiāle Latvijā
Rīga
€ 2000 – 2800
Beigu termiņš: 20.01.2022