Mācībspēks (Matemātika, Kīmija, Fizika)
Mācībspēks (Matemātika, Kīmija, Fizika)
Rīgas Angļu ģimnāzija
Mācībspēks (Matemātika, Kīmija, Fizika)

Mācībspēks (Matemātika, Kīmija, Fizika)Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas Angļu ģimnāzija aicina darbā skolotājus sekojošos mācību priekšmetos:

Matemātikas skolotājs ( 5. - 8. klasēs)

 • Kontaktstundu skaits vienam pedagogam līdz 27 nedēļā (tam atbilst darba 40 stundas, pilna slodze, EUR 1265 pirms nodokļu nomaksas);
 • Iespēja kombinēt slodzi (5, 10, 16, 20 kontaktstundas) saskaņā ar izvēlēm un profesionalitāti, iespējamo darba apjomu, laiku (apmaksa pēc tarifikācijas);
 • Iespējami arī apmaksāti papildu pienākumi - mācīšanās grupas, individuālās nodarbības projektā Pumpurs.

Ķīmijas skolotājs (10.-12. klasēs)

 • 12 kontaktstundas nedēļā, stundu gatavošana, konsultācijas 3.7 stundas;
 • 0.52 slodzes darbs (500 EUR/mēn pirms nodokļu nomakas);
 • Iespējami apmaksāti papildu pienākumi: mācīšanās grupas, individuālās nodarbības projektā Pumpurs.

Fizikas skolotājs (8. klasēs)

 • 8 kontaktstundas nedēļā (320 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un prasmes

 • Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana; 
 • Mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta metodikas pārzināšana;
 • Izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām; 
 • Gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm izglītībā vienotajā Eiropas izglītības telpā; 
 • Spēja pieņemt lēmumus un prasmē reaģēt un rīkoties ārkārtējās, nestandarta situācijās, paaugstinātas bīstamības un citos gadījumos; 
 • Prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem; 
 • Komunikācijas un sadarbības prasmes: 
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; 
 • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem.

Tev varētu interesēt arī:

NOLIKTAVAS PĀRZINIS JELGAVĀ
FORTA PREFAB SIA
Jelgava
€ 1117 – 1676
Beigu termiņš: 27.01.2022
GROWTH HACKER
Epic Frog
Rīga
€ 2115 – 5758
Beigu termiņš: 17.01.2022
PĀRDEVĒJS/ KONSULTANTS VEIKALĀ RĪGĀ
Baltic Data SIA
Rīga
€ 900 – 1600
Beigu termiņš: 27.01.2022