341
GALVENAIS EKONOMISTS/-E
GALVENAIS EKONOMISTS/-E
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
aicina pieteikties uz
galvenā ekonomista
amata vietu
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskā nodaļā
(amata vieta uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 2631 09)

Galvenie pienākumi:

 • veikt nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas darbības saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • sagatavot dokumentu projektus parādu piedziņas procesa nodrošināšanai.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība jurisprudences, finanšu vai ekonomikas jomā; 
 • zināšanas un pieredze LR normatīvajos aktos, kas skar nodokļu administrēšanu un parādu piedziņu tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmas zināšanas;
 • spēja patstāvīgi izpildīt uzdotos darbus, sagatavot atbildes projektus, atzinumus u.c.;
 • prasme argumentēt un paust savu viedokli, atbildības sajūta, precizitāte, labas saskarsmes prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un labas krievu valodas zināšanas,
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • stabilu un pastāvīgu darbu;
 • iespēju sevi profesionāli pilnveidot;
 • Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas;
 • mēnešalgu no 986 līdz 1095 EUR (pirms nodokļu nomaksas). Pārbaudes laiks 3 mēneši, pārbaudes laikā mēnešalga 986 EUR;
 • profesionālu kolēģu atbalstu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves gājuma un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Pieteikumus sūtīt elektroniski sadaļā "pieteikties" ar norādi “Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenā ekonomista amata konkursam” vai pa pastu, adresējot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Administratīvās nodaļas Personālvadības sektoram, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012 līdz 2022.gada 5.februārim.
Pateicamies visiem par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo atlases kārtu! 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde informē, ka:

1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīga domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde) Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012; tālruņa numurs: 67037158; elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;

3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā tiks glabāta četrus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Tev varētu interesēt arī:

Maksājumu uzraudzības speciālists/-e
Creditreform Latvija SIA
Rīga
€ 1000 – 1500
Beigu termiņš: 25.05.2022
Veloinfrastruktūras nodaļas VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE
Rīgas domes Satiksmes departaments
Rīga
€ 1500 – 1500
Beigu termiņš: 24.05.2022
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS/-E
Rīgas satiksme RP SIA
Rīga
€ 6.96 – 7.25
Beigu termiņš: 22.05.2022