306
POLITIKAS IZSTRĀDES UN RELIĢIJAS LIETU NODAĻAS JURISTS
POLITIKAS IZSTRĀDES UN RELIĢIJAS LIETU NODAĻAS JURISTS
Tieslietu ministrija
POLITIKAS IZSTRĀDES UN RELIĢIJAS LIETU NODAĻAS JURISTS

POLITIKAS IZSTRĀDES UN RELIĢIJAS LIETU NODAĻAS JURISTS Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrija
izsludina atklātu konkursu uz vakanto

NOZARU POLITIKAS DEPARTAMENTA
POLITIKAS IZSTRĀDES UN RELIĢIJAS LIETU NODAĻAS
JURISTA ierēdņa amatiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e);
 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu vai tiesībaizsardzības iestāžu sistēmā;
 • zināšanas administratīvo, cilvēktiesību, Eiropas Savienības tiesību un reliģisko tiesību jomās;
 • zināšanas par tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un virzību;
 • angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office un interneta pārlūkprogrammas);
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem un spēja saskaņot atšķirīgus viedokļus;
 • spēja strādāt komandā, kā arī veikt patstāvīgi izpildāmus uzdevumus;
 • analītiskā domāšana, iniciatīva, ētiskums un patstāvība;
 • vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARS-CoV-2).

Veicamie pienākumi:

 • izstrādāt tiesību aktu, attīstības plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektus maksātnespējas jomā, vai reliģijas lietās, vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā; 
 • piedalīties valsts politikas izstrādē un tās īstenošanas koordinēšanā attiecīgajās jomās;
 • sagatavot viedokli attiecībā par ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un citu institūciju izstrādātiem projektiem nodaļas kompetences ietvaros;
 • sagatavot atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju un privātpersonu iesniegumiem nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • sadarbības ietvaros sniegt atbalstu un informāciju citām ministrijas struktūrvienībām, ministrijas padotībā esošajām iestādēm un citām valsts vai pašvaldību iestādēm, kā arī sadarbības partneriem par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem.

Mēs piedāvājām:

 • veselības apdrošināšanu
 • elastīgu darba laiku
 • iespēju strādāt attālināti
 • papildatvaļinājumu atbilstoši vērtējumam

Mēnešalga:

 • Amats klasificēts 36 amata saimes III līmenī, kas atbilst 12. mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga no 1012 euro līdz 1647 euro

Ja vēlaties detalizētāku informāciju par veicamajiem pienākumiem, lūgums sazināties ar departamenta direktori. Tālrunis uzziņām 67046134.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski sadaļā “Pieteikties” 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036722

Tev varētu interesēt arī:

LĪGUMU PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS/-E Klientu servisa nodrošinājuma departamentā
Rīgas ūdens SIA
Rīga
€ 1170 – 1287
Beigu termiņš: 05.06.2022
JURISTS/-E
Rīgas meži
Rīga
€ 2000 – 2500
Beigu termiņš: 31.05.2022
JURISTS/-E
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
Rīga
€ 2000
Beigu termiņš: 31.05.2022