611
IEKŠĒJĀ AUDITA VADĪTĀJS/-a
IEKŠĒJĀ AUDITA VADĪTĀJS/-a
Baltic International Bank
IEKŠĒJĀ AUDITA VADĪTĀJS/-a

IEKŠĒJĀ AUDITA VADĪTĀJS/-aBaltic International Bank

Prasības kandidātiem

- augstākā izglītība ekonomikas vai finanšu vai grāmatvedības jomā;
- praktiskā darba pieredze vadošā amatā audita jomā (vismaz 2-3 gadi);
- zināšanas par banku darbību;
- zināšanas par finanšu sektoru regulējošajiem tiesību aktiem un starptautiskajiem iekšēja audita standartiem (t.sk. padziļinātas zināšanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā);
- augsta precizitāte un analītiskā domāšana;
- ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas.

Darba pienākumu apraksts

- organizēt struktūrvienības efektīvu darbu saskaņā ar starptautiskajiem audita standartiem;
- sagatavot audita īstermiņa un ilgtermiņa (stratēģisko) plānus un nodrošināt izvirzīto mērķu sasniegšanu;
- novērtēt visu Bankas darbības veidu, funkciju un risku pārvaldības efektivitāti, pietiekamību un to atbilstību stratēģijai, plāniem, politikām un procedūrām;
- analizēt Bankas darbības rezultātus un sniegt priekšlikumus efektivitātes un kontroles mehānismu pilnveidošanai;
- pārbaudīt finansiālās informācijas ticamību un pilnību;
- veikt speciālās (ārpusplāna) pārbaudes;
- savlaicīgi sagatavot Bankas vadībai precīzus, objektīvus un neatkarīgus audita ziņojumus;
- pārraudzīt iekšējo pārbaužu ietvaros izstrādāto ieteikumu uzraudzību un izpildi;
- veikt ārējo pārbaudītāju izstrādāto ieteikumu izpildes pārraudzību;
- sniegt neatkarīgu novērtējumu par Bankas iekšējās kontroles sistēmu, risku vadības un pārvaldes procesu efektivitāti un pietiekamību;
- regulāri ziņot Bankas Padomei par novērtējuma rezultātiem;
- sagatavot Bankas vadībai regulārus pārskatus par audita darbības rezultātiem, plānu izpildi un ieteikumu izpildes gaitu, kā arī nodrošināt citas informācijas apmaiņu ar Padomi un Valdi;
- sniegt Bankas vadībai konsultatīvos un atbalsta pakalpojumus;
- nodrošināt sadarbību ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem jautājumos, kuru risināšanai nepieciešams piesaistīt konsultantus.

Mēs piedāvājam

- motivējošu atalgojumu
- iespēju veidot karjeru finanšu sektorā, vienā no pieredzes bagātākajam bankām Latvijā
- atsaucīgus kolēģus, dinamisku un interesantu darbu
- profesionālās attīstības un pilnveides iespējas (kursi, apmācības, mentorings)
- darbinieku motivācijas programmu
- elastīgus darba apstākļus un mūsdienīgu darba vidi Vecrīgā

Kandidātam ir jāatbilst Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām.

Piesakoties izsludinātajai vakancei un nosūtot savu CV, Jūs piekrītat iesniegto personas datu apstrādei konkrētajā atlases procesā. Jums ir iespēja atsaukt piekrišanu savu iesniegto datu apstrādei. Pilns personas datu apstrādes paziņojums kandidātiem: https://bib.eu/uploads/2021/03/KL_285-PDA-pazinojums_kandidati_no-05-03-2021_LV.pdf
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri būs izturējuši pirmo atlases kārtu! Ja 2 nedēļu laikā pēc konkursa beigu termiņa neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, ir uzskatāms, ka esat saņēmis atteikumu.
Gaidīsim Jūsu CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „Iekšējā audita dienesta vadītājs” uz e-pastu: personals@bib.eu.
Laipni aicināti Baltic International Bank!

Tev varētu interesēt arī:

Chief Financial Officer
TT Services SIA
Rīga
€ 2000 – 3500
Beigu termiņš: 21.08.2022
ATTĀLINĀTI VAI OFISĀ IZEJOŠO ZVANU TĀLRUŅA OPERATORS/E
Studio Moderna SIA
Rīga
€ 800 – 3000
Beigu termiņš: 10.09.2022
GALVENĀ GRĀMATVEŽA PALĪGS/ - DZE
PRODEX SIA
Rīga
€ 750
Beigu termiņš: 01.09.2022