317
SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis (1 vakance)
SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis (1 vakance)
Talsu novada pašvaldība
SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis (1 vakance)

SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis (1 vakance)Talsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 90009113532)
izsludina atklātu konkursu uz
SIA “Ziemeļkurzeme” valdes locekļa amatu (1 vakance)

(profesiju kods pēc klasifikatora 1120 14)

Prasības SIA “Ziemeļkurzeme” valdes locekļa amata pretendentiem:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 • augstākā izglītība sociālajās, vides vai inženierzinātnēs, komunālās saimniecības, ēku apsaimniekošanas specialitātē, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai jurisprudencē, u.c;
 • vismaz 1 (viena) gada pieredze līdzvērtīgā vadošā amatā pēdējo 10 gadu laikā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • zināšanas par kapitālsabiedrības darbības principiem;
 • zināšanas un praktiskā darba pieredze projektu ieviešanā, vadībā un uzraudzībā;
 • izpratne vai pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietojuma uzraudzībā;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, pašdisciplīna;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1); 
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

SIA “Ziemeļkurzeme” valdes locekļa galvenie pienākumi:

 • pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
 • nodrošināt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi, iesniegšanu;
 • nodrošināt nepieciešamās informācijas par kapitālsabiedrību publiskošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • kapitālsabiedrības darbības analīze un novērtēšana, dibinātāju informēšana par rezultātiem;
 • budžeta plānošana un izpildes kontrole;
 • nodrošina kapitālsabiedrības rīcībā esošo finanšu līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
 • projektu ieviešana un uzraudzība;
 • operatīvās, grāmatvedības, statistiskās uzskaites un finanšu pārskatu sagatavošanas organizēšana;
 • ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
 • personāla vadības procesu nodrošināšana;
 • rīkoties ar kapitālsabiedrības mantu un naudas līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt kapitālsabiedrības intereses dažādās iestādēs, institūcijās un komercsabiedrībās;
 • nodrošināt kapitālsabiedrības darbību obligātajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām – darba tiesībās, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, veselības aizsardzībā, apkārtējās vides aizsardzībā, darba drošības noteikumu ievērošanā un citās jomās.

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivēts pieteikums (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādīto pieredzi un prasmes);
 • dzīves gaitas apraksts (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • izglītības un papildu apmācību apliecinošu dokumentu atvasinājumi;
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
 • redzējums par kapitālsabiedrības darbības jomu, tās organizēšanu, attīstības prioritātēm un virzību, problēmām un iespējamiem risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses);
 • valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (ŠEIT: https://failiem.lv/u/dh9dbw2jy), ka nepastāv Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas centrā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Par kandidātu atlasi uz SIA “Ziemeļkurzeme” valdes locekļa amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram; ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Ziemeļkurzeme” valdes locekļa amata kandidātu konkursam” var iesūtīt Talsu novada pašvaldībai elektroniski sadaļā “Pieteikties”.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 30.maija plkst. 15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija, sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti dalībai otrajā kārtā.

Atalgojums 1600 EUR.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Tev varētu interesēt arī:

GRĀMATVEDIS/-E
ZAZA TIMBER Production SIA
Jelgava
€ 1500 – 1800
Beigu termiņš: 13.07.2022
LOĢISTIKAS MENEDŽERIS/-E / TRANSPORTA KOORDINATORS/-E
Baltic Express LV SIA
Rīga
€ 1300 – 2500
Beigu termiņš: 04.07.2022
GALVENAIS GRĀMATVEDIS/-E
SUDRABLĪNIS SIA
Rīga
€ 2000 – 2500
Beigu termiņš: 17.07.2022