281
GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS
GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS
GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS
GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKS

GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKSValsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" kā lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

aicina darbā GALVENĀ GRĀMATVEŽA VIETNIEKU (1 amata vieta, uz noteiktu laiku )

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs;
 • Darba pieredze grāmatvedības specialitātē vismaz 3 (trīs) gadi, no tiem vismaz 1 (viens) – valsts pārvaldē;
 • Pieredze darbā ar datorprogrammām (MS Office, resursu vadības sistēmu, budžeta elektronisko norēķinu sistēmu “eKase”, EDS; VBPBP.);
 • Valsts pārvaldes, budžeta grāmatvedības principu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot normatīvos aktus;
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte, analītiskā domāšana;
 • Prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Galvenie pienākumi:

 • Veikt darbinieku darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājuma naudas aprēķināšanu un uzskaiti;
 • Veikt ieturējumus no darbinieku darba samaksas atbilstoši saņemtajiem izpilddokumentiem, darbinieku iesniegumiem un ieturējumu kopsavilkumiem;
 • Sagatavot maksājuma uzdevumus un iesniegt budžeta elektronisko norēķinu sistēmā “eKase”;
 • Aprēķināt un iegrāmatot uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem un uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem;
 • Kontrolēt naudas līdzekļu izlietojumu un atlikumu Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta norēķinu konta atlīdzības kodos;
 • Kontrolēt naudas līdzekļu plūsmas atbilstību kodu klasifikācijai, nepieciešamības gadījumā sagatavot iesniegumu Valsts kasei par klasifikācijas kodu labošanu;
 • Sagatavot un noteiktajos termiņos iesniegt statistikas pārskatus Centrālās statistikas pārvaldes Elektronisko pārskatu sistēmā “e-Pārskats”;
 • Veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanu, ieturēšanu un uzskaiti;
 • Veikt darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanu un uzskaiti, sagatavot pārskatus iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
 • Veikt pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu, uzskaiti un iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros resursu vadības sistēmā;
 • Sagatavot maksājuma uzdevumus PVN un DRN pārskaitīšanai valsts budžetā, veikt aprēķinātā DRN uzskaiti un iegrāmatošanu grāmatvedības reģistros;
 • Sagatavot sarakstu un veikt naudas personiskiem izdevumiem aprēķināšanu un uzskaiti VSAC “Zemgale” klientiem, sagatavot sarakstu par saņemtajām klientu pensijām no VSAA.

Piedāvājam:

 • algu (bruto) EUR 940 – EUR 1287 atbilstoši noteiktajai kategorijai un ikmēneša piemaksu līdz 25% apmērā par kvalitātes kritēriju izpildi;
 • atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • labus darba apstākļus;
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem;
 • darba un izaugsmes iespējas.

Darba vietas adrese: "Smiltaiņi", Iecava, Bauskas novads.
Profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "Galvenā grāmatveža vietnieks" sūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv.
Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:
https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download
Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Tev varētu interesēt arī:

GRĀMATVEDĪBAS ASISTENTS/-E
Grant Thornton Baltic SIA
Rīga
€ 1400 – 1600
Beigu termiņš: 26.08.2022
GRĀMATVEDIS/-DE
Mogotel SIA
Rīga
€ 1600
Beigu termiņš: 08.09.2022
GALVENAIS GRĀMATVEDIS/-E
Grant Thornton Baltic SIA
Rīga
€ 2000 – 2200
Beigu termiņš: 19.08.2022