582
Auditors/-e
Auditors/-e
Rietumu Banka AS
Auditors/-e

Auditors/-eRietumu Banka AS

Auditors/-e Iekšējā audita dienestā

Ir pagājuši 30 gadi kopš dibināta Rietumu Banka. Šajā laikā mēs esam veikuši garu ceļu: sākot no nulles, esam iekarojuši stabilas pozīcijas kā Latvijas, tā arī ārvalstu finanšu tirgos. Šodien Rietumu Banka ir viena no lielākajām Latvijas bankām un neapšaubāms līderis korporatīvo klientu un turīgo privātpersonu apkalpošanas sfērā.

AS "Rietumu Banka", reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. 67025555, turpmāk – Banka, ir amata pretendentu personas datu pārzinis.

Banka apstrādā pretendenta identifikācijas datus, kontaktinformāciju, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā vai iegūtas darba intervijas laikā, ar mērķi veikt personāla atlasi. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, bankas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Banka glabā informāciju par pretendentu 6 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas, ņemot vērā Bankas leģitīmo interesi saglabāt ziņas par konkursa gaitu.

Ciktāl to paredz normatīvie akti, pretendentam ir tiesības pieprasīt Bankai savu personas datu labošanu, dzēšanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to, piekļūt saviem personas datiem, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāadresē Bankai rakstveidā. Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Ja Banka nesazinās ar pretendentu 1 mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, tiek uzskatīts, ka pretendents nav izturējis konkursu un ir saņēmis Bankas atteikumu nodibināt ar viņu darba tiesiskās attiecības.

Papildu informācija

Galvenie pienākumi:

- sastādīt auditu (pārbaužu) programmu;
- veikt auditus un pārbaudes, kā patstāvīgi, tā arī auditoru komandā;
- iegūt audita pierādījumus, apstrādāt un analizēt iegūtos datus;
- dokumentēt pārbaužu rezultātus (veidot ziņojumus) un izstrādāt ieteikumus un rekomendācijas;
- kārtot audita lietas un sagatavot dokumentus nodošanai arhīvā;
- kontrolēt audita ieteikumu izpildi;
- piedalīties iekšējās kontroles sistēmas analīzē un novērtēšanā;
- novērtēt riskus un izstrādāt priekšlikumus to mazināšanai.

Prasības:

- augstākā izglītība banku darbībā, finansēs, ekonomikā;
- darba pieredze līdzīgā amatā;
- teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas, mutvārdos un rakstos;
- atbilstība Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām.

Tev varētu interesēt arī:

Master Data Specialist
Tietoevry (Tieto Latvia SIA)
Rīga
€ 1000 – 1100
Beigu termiņš: 03.09.2022
Norwegian Speaking Operation Technical Team Lead
Tietoevry (Tieto Latvia SIA)
Rīgas rajons
€ 2800 – 3500
Beigu termiņš: 05.09.2022
SANKCIJU UZRAUDZĪBAS VADĪTĀJS/ -A (Sanctions Officer)
LPB Bank AS
Rīga
€ 3300
Beigu termiņš: 28.08.2022