2671
Ziņu redaktors
Ziņu redaktors
Ziņu redaktors
TVNET GRUPA SIA
Ziņu redaktors
Ziņu redaktors

Ziņu redaktorsTVNET GRUPA SIA

NB!

Sazināsimies ar kandidātiem, kas tiks izvirzīti dalībai 2. kārtā.

Tev varētu interesēt arī:

ZIŅU REDAKTORS/-E
TVNET GRUPA SIA
Rīga
€ 1100 – 1500
Beigu termiņš: 04.11.2022
Apollo ziņu redaktors
TVNET GRUPA SIA
Rīga
€ 1000 – 1400
Beigu termiņš: 02.11.2022
HR Coordinator
VISMA
Rīga
€ 1700 – 2000
Beigu termiņš: 31.10.2022