887
Projektu koordinators
Projektu koordinators
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360) ir Rīgas domes iestāde, kas īsteno pašvaldības politiku izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni.

Aicinām pieteikties vakantajam amatam:

Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļas

PROJEKTU KOORDINATORS

Galvenie amata pienākumi:

• pārbaudīt un saskaņot līgumus par Rīgas valstspilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu (turpmāk – Iestādes) sporta laukumu un iekštelpu sporta bāzu (turpmāk – Sporta bāzes) bezatlīdzības lietošanu (turpmāk – Līgumi);
• kontrolēt Līgumu un Sporta bāzu noslogojumu grafiku (turpmāk – Grafiki) iesniegšanu saskaņā ar pašvaldībā noteikto kārtību;
• pārbaudīt Grafiku atbilstību noslēgtajiem Sporta bāzu līgumiem;
• pārraudzīt Sporta bāzu izmantošanas efektivitāti;
• piedalīties Iestāžu sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu aktualizēšanā, konsultēt Iestādes un nomniekus par nomas maksas piemērošanu;
• nodrošināt informācijas par Sporta bāzēm aktualizēšanu;
• analizēt Sporta bāzu noslodzi un pieejamību, kā arī sekmēt to lietderīgu izmantošanu;
• pārzināt Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā akreditēto privāto profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotās izglītības programmas;
• sagatavot priekšlikumus akreditēto privāto profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu finansiālam atbalstam.

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība;
- vismaz divu gadu pieredze darbā sporta nozarē;
- vadības iemaņas, zināšanas sporta projektu izstrādē un īstenošanā;
- vispārēja orientēšanās likumdošanas jautājumos, kas saistīti ar pašvaldībām, izglītību, valsts pārvaldi un būvniecību. sporta nozares tiesiskā regulējuma pārzināšana;
- teicamas komunikācijas prasmes un saskarsmes spējas, spēja darboties komandā;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt darbu;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana sarunvalodas līmenī;
- labas prasmes darbā ar datoru;
- COVID–19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

- stabilu un pastāvīgu darbu, interesantu un dinamisku darba vidi,
- iespēju iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem
- iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;
- stabilu atalgojumu (mēnešalgu EUR 1080 pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV iesniegt elektroniski līdz 03.07.2022. ieskaitot sadaļā "Pieteikties". Informācija pa tālr. 67026819, 67181550.

Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pirmo atlases kārtu.

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/kontakti/datu-apstrade

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Adrese: K. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā divus gadus, lai nodrošinātu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.


Tev varētu interesēt arī:

Ziņu redaktors
TVNET GRUPA SIA
Rīga
€ 1000 – 1400
Beigu termiņš: 30.08.2022
PROJEKTU VADĪTĀJS/ -A
RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
Rīga
€ 1200 – 1380
Beigu termiņš: 28.08.2022
EKSPORTA KLIENTU PĀRDOŠANAS ASISTENTS/-E
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 1500
Beigu termiņš: 11.08.2022