712
Personāla eksperts
Personāla eksperts
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360) ir Rīgas domes iestāde, kas īsteno pašvaldības politiku izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni.

Aicinām pieteikties vakantajam amatam:

Personāla vadības nodaļas

PERSONĀLA EKSPERTS

Galvenie amata pienākumi:

• sagatavot Departamenta darbinieku un Departamenta padotībā esošo iestāžu vadītāju personāla dokumentāciju (darba līgumus, amata aprakstus, rīkojumus, darba laika uzskaites tabulas, u.c.), uzturēt un kontrolēt to virzību, veikt to izpildes uzraudzību;
• sagatavot un noformēt nepieciešamo dokumentāciju darba tiesisko attiecību nodibināšanai un izbeigšanai, piedalīties darbā ievadīšanas procesos;
• noformēt personas lietas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, regulāri tās aktualizēt un papildināt;
• regulāri aktualizēt un papildināt informāciju Rīgas pašvaldības personāla uzskaites lietojumprogrammā „Kadri”, veicināt tās lietošanu Departamenta padotībā esošajās iestādēs, konsultējot Departamenta padotībā esošo iestāžu darbiniekus par datu ievadi un sniedzot metodisko atbalstu iestādēm;
• sagatavot un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju veselības apdrošināšanas polišu izsniegšanai Departamenta darbiniekiem un Departamenta padotībā esošo iestāžu vadītājiem;
• sagatavot nepieciešamo informāciju par valsts amatpersonām atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un nodrošināt tās iesniegšanu saskaņā ar šī likuma normām;
• sniegt atbalstu un konsultācijas Departamenta struktūrvienībām un Departamenta padotībā esošajām iestādēm personālvadības un darba tiesību jautājumos;
• sagatavot informatīvus materiālus par personāla jautājumiem pēc Departamenta direktora vai Nodaļas vadītāja norādījumiem;
• sagatavot iekšējo normatīvo aktu projektus, atbilžu projektus uz vēstulēm, iesniegumiem u.c. ienākošajiem dokumentiem, izziņas un paziņojumus, kā arī citu nepieciešamo informāciju privātpersonām personāla jautājumos;
• piedalīties Departamenta personāla vadības sistēmas izveidē un ieviešanā, tai skaitā, personāla plānošanas, atlases, novērtēšanas un iekšējās komunikācijas procesu pilnveidošanā.

Prasības pretendentiem:

- augstākā izglītība (vēlams personāla vadībā vai juridiskā);
- vismaz 3 gadu pieredze personāla vadības jomā;
- vispārēja orientēšanās normatīvajos aktos, kas saistīti ar darba tiesībām, pašvaldībām, izglītību un valsts pārvaldi;
- Rīgas domes vienoto informācijas sistēmu pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību;
- teicamas komunikācijas prasmes un saskarsmes spējas, spēja darboties komandā;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt darbu;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana sarunvalodas līmenī;
- labas prasmes darbā ar datoru;
- COVID–19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

- stabilu un pastāvīgu darbu, interesantu un dinamisku darba vidi,
- iespēju iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem;
- iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;
- stabilu atalgojumu (mēnešalgu EUR 1150 pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV iesniegt elektroniski līdz 03.07.2022. ieskaitot sadaļā "Pieteikties". Informācija pa tālr. 67026819.

Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pirmo atlases kārtu.

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/kontakti/datu-apstrade

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments informē, ka:
1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Adrese: K. Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā divus gadus, lai nodrošinātu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.


Tev varētu interesēt arī:

Ēdienu un dzērienu nodaļas koordinators
Baltic Beach Hotel & SPA
Jūrmala
€ 1675 – 1970
Beigu termiņš: 02.09.2022
Personāla speciālists (-e)
Medicīnas sabiedrība ARS SIA
Rīga
€ 1400
Beigu termiņš: 05.09.2022
Jurists/i
Pasažieru vilciens AS
Rīga
€ 1700 – 1700
Beigu termiņš: 29.08.2022