686
Vecākais/-ā kredītu analītiķis/-e Risku vadības pārvaldē
Vecākais/-ā kredītu analītiķis/-e Risku vadības pārvaldē
Rietumu Banka AS
Vecākais/-ā kredītu analītiķis/-e Risku vadības pārvaldē

Vecākais/-ā kredītu analītiķis/-e Risku vadības pārvaldēRietumu Banka AS

Vecākais/-ā kredītu analītiķis/-e Risku vadības pārvaldē

Pienākumi:
- uzturēt kredītriska pārvaldīšanas sistēmu bankā atbilstoši 3 aizsardzības līniju principam (3 LoD);
- sniegt atzinumus par kredītriska pārvaldīšanas sistēmas darbības efektivitāti Risku direktoram;
- veikt kredītriska līmeņa neatkarīgo novērtēšanu un par rezultātitem ziņot Riska direktoram;
- veidot un uzturēt efektīvu kredītriska novērtēšnas procesu jaunājiem kredītēšanas projektiem;
- piedalīties ārējām prasībām atbilstošu kolektīvo (IFRS9) un speciālo uzkrājumu metodoloģijas izstrādē;
- identificēt ar bankas kredītdarbību saistītos kredītu riskus, tai skaitā kredīta nedzēšanas risku, ķīlas nepietiekamības vai nelikviditātes risku, kā arī citus ar bankas kredītdarbību saistītus riskus;
- novērtēt iespējamos zaudējumus, kas varētu rasties no kredītu riskiem;
- gatavot atzinumu Kredītu komitejai par aizņēmēju finanšu stāvokli un kredītspēju;
- analizēt un uzraudzīt esošos un potenciālos kredīta ņēmējus;
- nodrošināt kredītriska pārvaldīšanas procesu neatkarīgo kontroles funkciju (2. aizsardzības līnijas ietvaros) un sniegt Risku vadības pārvaldes vadītājam informāciju par atklātajam nepilnībām un rekomendācijas to novēršanai;
- nodrošināt ilgtspējas risku vadības metodoloģijas ieviešanu un turpmāko tās uzturēšanu un pilnveidošanu;
- veikt bankas darbinieku apmācības un risku apzināšanas kampaņas kredītriska vadības jomā.

Prasības:

- augstākā izglītība (ekonomika, finanses);
- darba pieredze līdzīgā amatā un/vai darbā ar biznesa projektiem;
- labas zināšanas grāmatvedībā un finanšu analīzē;
- prasme strādāt ar datoru (MS Excel, Word);
- teicamas latviešu, krievu, angļu valodas zināšanas mutiskas un rakstiskas;
- analītiskā domāšana, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu un pamatot savu viedokli;
- labas saskarsmes un sadarbības spējas;
- atbilstība Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām.

Tev varētu interesēt arī:

Vecākais/-ā kredītu analītiķis/-e Risku vadības pārvaldē
Rietumu Banka AS
Rīga
€ 2000 – 3500
Beigu termiņš: 23.10.2022
Biznesa izpētes datu analītiķis/-e
MAXIMA Latvija SIA
Rīga

Beigu termiņš: 04.11.2022
Financial Controller/Business Controller
C Teleport AS
Rīga
€ 1800 – 3000
Beigu termiņš: 09.10.2022