576
VECĀKAIS/-Ā  ANALĪTIĶIS/-E
VECĀKAIS/-Ā ANALĪTIĶIS/-E
Rietumu Banka AS
VECĀKAIS/-Ā  ANALĪTIĶIS/-E

VECĀKAIS/-Ā ANALĪTIĶIS/-E Rietumu Banka AS

VECĀKAIS/-Ā ANALĪTIĶIS/-E

Iekšējās kontroles pārvalde

Pienākumi:

- veikt klientu darbības mērķa analīzi, padziļināto izpēti, pastiprinātu kontroli un uzraudzību;
- analizēt darījumus, izskatot klientu atbilstību Bankas politikai un Bankā apstiprinātām procedūrām, analizēt šo klientu operācijas, ar mērķi identificēt aizdomīgus, šaubīgus un saimnieciskai darbībai neraksturīgus darījumus;
- analizēt Bankā iesniegtos dokumentus un informāciju, kas apstiprina klienta saimniecisko darbību un noformēt gala slēdzienu par to atbilstību;
- veikt klientu datu aktualizēšanu, iekšējo procedūru izpēti un analīzi, noformējot atbilstošus slēdzienus;
- dažādu analītiska rakstura informācijas apkopošana, analīze un atskaišu sagatavošana.

Prasības:

- augstākā izglītība (ekonomikā, finansēs, tiesībās);
- vismaz 3-5 gadu darba pieredze finanšu sfērā līdzīgā amatā;
- prasme strādāt ar datoru (MS Excel, Word);
- labas mutiskas un rakstiskas zināšanas latviešu, krievu un angļu valodās;
- NILLTPFN profesionālo kompetenci apliecinoši dokumenti iegūti pēdējo 2 gadu laikā;
- spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus un aizstāvēt savu viedokli;
- labas argumentācijas un komunikācijas spējas;
- atbilstība Kredītiestāžu likuma 34.5 panta prasībām.

Tev varētu interesēt arī:

Lead DevOps \ Infrastructure architect
BLACKSTONE SYSTEMS LIMITED Ārvalsts komersanta pārstāvniecība
Rīga
€ 6000 – 10000
Beigu termiņš: 29.08.2022
Chief Financial Officer
TT Services SIA
Rīga
€ 2000 – 3500
Beigu termiņš: 21.08.2022
FINANŠU PROJEKTU VADĪTĀJS
Rīgas piena kombināts A/S
Rīga
€ 3000
Beigu termiņš: 22.08.2022