456
JURISTS/-E Finanšu tirgu juridiskā nodaļā
JURISTS/-E Finanšu tirgu juridiskā nodaļā
Rietumu Banka AS
JURISTS/-E Finanšu tirgu juridiskā nodaļā

JURISTS/-E Finanšu tirgu juridiskā nodaļāRietumu Banka AS

JURISTS/-E Finanšu tirgu juridiskā nodaļā

Ir pagājuši 30 gadi kopš dibināta Rietumu Banka. Šajā laikā mēs esam veikuši garu ceļu: sākot no nulles, esam iekarojuši stabilas pozīcijas kā Latvijas, tā arī ārvalstu finanšu tirgos. Šodien Rietumu Banka ir viena no lielākajām Latvijas bankām un neapšaubāms līderis korporatīvo klientu un turīgo privātpersonu apkalpošanas sfērā.

AS "Rietumu Banka", reģ. Nr. 40003074497, juridiskā adrese Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. 67025555, turpmāk – Banka, ir amata pretendentu personas datu pārzinis.

Banka apstrādā pretendenta identifikācijas datus, kontaktinformāciju, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā vai iegūtas darba intervijas laikā, ar mērķi veikt personāla atlasi. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, bankas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Banka glabā informāciju par pretendentu 6 mēnešus no pieteikuma iesniegšanas dienas, ņemot vērā Bankas leģitīmo interesi saglabāt ziņas par konkursa gaitu.

Ciktāl to paredz normatīvie akti, pretendentam ir tiesības pieprasīt Bankai savu personas datu labošanu, dzēšanu, iebilst pret savu personas datu apstrādi vai ierobežot to, piekļūt saviem personas datiem, tiesības uz personas datu pārnesamību, tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Pieprasījumi saistībā ar personas datu apstrādi ir jāadresē Bankai rakstveidā. Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Ja Banka nesazinās ar pretendentu 1 mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, tiek uzskatīts, ka pretendents nav izturējis konkursu un ir saņēmis Bankas atteikumu nodibināt ar viņu darba tiesiskās attiecības.

Papildu informācija

Galvenie pienākumi:
- sagatavot, noformēt un vizēt juridiskos dokumentus, kas nepieciešami darījumu veikšanai ar Bankas klientiem un kontrahentiem;
- kontrolēt Bankas līgumu ar kontrahentiem darbības termiņus un to savlaicīgu pagarināšanu;
- noformēt un kārtot Bankas kontrahentu lietas;
- veikt līgumu juridisko ekspertīzi, analīzi un informācijas apkopošanu;
- sagatavot atbildes, izziņas un rekomendācijas uz klientu/kontrahentu iesniegtajiem pieprasījumiem;
- sekot līdzi izmaiņām vispārējā likumdošanā, kas attiecas uz bankas darbību.

Prasības:
- augstākā juridiskā izglītība;
- labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
- darba pieredze juridisko dokumentu noformēšanā saskaņā ar Latvijas un citu valstu normatīvajiem aktiem;
- vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
- prasme strādāt ar datoru (MS Exel, MS Word, MS PowerPoint);
- augsta atbildības sajūta, precizitāte, ātrums darba izpildīšanas procesā.
- atbilstība Kredītiestāžu likuma 34.5.panta prasībām.

Tev varētu interesēt arī:

Jurists/-e
SIA "AN Advisory"
Rīga
€ 1500
Beigu termiņš: 22.08.2022
Юрист
Noblewood Limited
Rīga
€ 1800 – 2200
Beigu termiņš: 21.08.2022
LAWYER
WSOFT
Rīga
€ 2500 – 3500
Beigu termiņš: 26.08.2022