274
MĀLPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MĀLLĒPĪTE” VADĪTĀJS/-A
MĀLPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MĀLLĒPĪTE” VADĪTĀJS/-A
MĀLPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MĀLLĒPĪTE” VADĪTĀJS/-A
Siguldas novada pašvaldība
MĀLPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MĀLLĒPĪTE” VADĪTĀJS/-A
MĀLPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MĀLLĒPĪTE” VADĪTĀJS/-A

MĀLPILS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MĀLLĒPĪTE” VADĪTĀJS/-ASiguldas novada pašvaldība

Siguldas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90000048152)
aicina darbā Mālpils pirmsskolas izglītības iestādes “Māllēpīte” vadītāju

Galvenie amata pienākumi:

 vadīt un nodrošināt izglītības iestādes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 izstrādāt izglītības iestādes iekšējos normatīvos aktus, nodrošināt iestādes attīstības plāna izstrādi, veikt regulāru izglītības iestādes darba pašvērtēšanu un uzraudzību par dokumentu izpildi;
 nodrošināt Valsts pirmsskolas vadlīniju, pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu;
 sagatavot un iesniegt izglītības iestādes budžeta pieprasījumu un realizēt iestādes darbību apstiprinātā budžeta apjomā;
 nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
 nodrošināt izglītības iestādes lietojumā nodoto valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu lietderīgu apsaimniekošanu;
 uzturēt iestādes lietvedību, nodrošināt dokumentu apriti.

Prasības pretendentiem:
 uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām; par priekšrocību tiks uzskatīta izglītība izglītības vadībā;
 pieredze izglītības vadības darbā ne mazāka par trīs gadiem pēdējo piecu gadu laikā (par izglītības vadības darbu tiek uzskatīts darbs izglītības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā; cits darbs, ja tas saistīts ar izglītības jomas vadību);
 vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā;
 valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 praktiska pieredze budžeta plānošanas un personāla vadības jautājumos;
 pieredze darbā ar finanšu līdzekļu piesaistes un sadarbības projektiem;
 stratēģisks redzējums par pirmsskolas izglītības attīstību un izpratne par inovācijām izglītībā, t.sk. par kompetenču pieeju mācību saturā;
 izglītības jomas normatīvo aktu pārzināšana un pieredze to sagatavošanā;
 lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja organizēt un vadīt komandas darbu, motivēt darbiniekus;
 nevainojama reputācija, augsta atbildības sajūta, precizitāte un spēja risināt problēmsituācijas;
 ļoti labas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām.

Piedāvājam:
 iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
 interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 atalgojumu 1278,00 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:
 motivācijas vēstule;
 dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt līdz 10.jūlijam sadaļā PIETEIKTIES vai pastu: Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. Dokumentus šajā adresē var iesniegt arī personīgi. Uzziņas pa tālruni 67970863, 67970852.
Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība; vakances nolikumu un plašāku informāciju aicinām aplūkot tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Konkursa nolikums pieejams Siguldas pašvaldības interneta vietnē https://www.sigulda.lv/public/download.php?id=6665

Tev varētu interesēt arī:

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E SIGULDĀ
MK Trade SIA
Sigulda
€ 840 – 1200
Beigu termiņš: 16.10.2022
BIROJA OPERATORS - ADMINISTRATORS/-E
FUTURUS FOOD SIA
Rīga
€ 800 – 1000
Beigu termiņš: 29.09.2022
DATU OPERATORS/-E
UPB AS
Liepāja
€ 1100 – 1400
Beigu termiņš: 30.09.2022