659
Online Sales Assistant - Manager on Duty
Online Sales Assistant - Manager on Duty
Online Sales Assistant - Manager on Duty
Mogotel SIA
Online Sales Assistant - Manager on Duty
Online Sales Assistant - Manager on Duty

Online Sales Assistant - Manager on DutyMogotel SIA

Mogotel – Latvijas uzņēmums, kurš jau kopš 2002. gada ir arī pārliecinošs viesnīcu biznesa pārstāvis ar stabilu izaugsmi viesmīlības nozarē un ar attīstības ātrumu, kas mērāms sekundēs. Uzņēmuma, kura pārziņā ir 18 viesnīcas Latvijā un Eiropas valstīs, kuplajam darbinieku pulkam aicina pievienoties spēcīgas personības, kuras vēlas sevi pierādīt viesmīlības jomā. Uzņēmums nodarbina aptuveni 650 darbinieku un piedāvā plašu amatu daudzveidību un lieliskas karjeras izaugsmes iespējas.

Meklējam tieši Tevi, ja:

 • Spēj strādāt ar lielu informācijas apjomu un ātri orientēties pārdošanas rādītājos;
 • Tev ir ļoti labas latviešu, krievu un angļu valodu zināšanas;
 • Tu esi mērķtiecīgs, enerģisks, ar ieinteresētību un spēju izrādīt iniciatīvu;
 • Tev ir augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darba laiku;
 • Tava iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar tūrisma/viesnīcu nozari (pieredze pārdošanas jomā tik uzskatīta par priekšrocību);
 • Tev ir iepriekšējā pieredze ar PMS (Fidelio Suite 8, Opera Cloud, Opera On Site, Mews), RMS un citām pārdošanas programmām, jo tas tā būs Tava priekšrocība.

Mēs Tev uzticēsim:

• Ikdienas online pārdošanas organizēšana ārpus online pārdošanas speciālistu darba laika;
• Cieša sadarbība ar online pārdošanas speciālistiem;
• Ciešu sadarbību ar mūsu ķēdes viesnīcu personālu, kā arī rezervāciju nodaļu ikdienas
pārdošanas jautājumos.

Tavi ieguvumi:

 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes termiņa beigām;
 • Iespēja strādāt elastīgu darba grafiku, lai darbu apvienot ar mācībām vai savām interesēm;
 • Apmācības(ja nepieciešams) darbam ar viesnīcu vadības un pārdošanas sistēmām;
 • Darbs strauji augošā Latvijas uzņēmumā, kas ir pārstāvēts arī 8-ās Eiropas valstīs;
 • Karjeras izaugsmes iespējas gan Latvijā, gan citos uzņēmuma projektos Eiropā;
 • Dažādi darbinieku bonusi un atlaides Mogotel Hotel Group viesnīcās;

Darba alga un grafiks:
• Stundu tarifa likme sākot no 6,17eur stundā/bruto atkarībā no profesionālās pieredzes, atbilstības prasībām un darba sniegumiem;
Maiņu darbs no 8-20 vai 10-22, arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām!

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt sadaļā «Pieteikties».

We are looking for you if:

 •  You are able to work with a large amount of information and quickly navigate sales figures;
 • You have excellent knowledge of Latvian, Russian, and English languages;
 • You are determined, energetic, interested, and initiative;
 • You have a high sense of responsibility, and ability to independently plan and organize one's working time;
 • Previous work experience you had in the tourism/hotel industry( sales experience is considered an advantage);
 • You have experience with PMS (Fidelio Suite 8, Opera Cloud, Opera On Site, Mews), RMS and other sales programs(this will be considered an advantage).

We will entrust you:

 • Organization of daily online sales outside the working hours of online sales specialists;
 • Close cooperation with online sales specialists;
 • Close cooperation with our chain's hotel staff as well as the day-to-day sales department.

Your benefits:

 • Health insurance after trial period;
 • The possibility to work a flexible work schedule to combine work with studies or your interests;
 • Training (if necessary) for working with hotel management and sales systems;
 • Work in a fast-growing Latvian company, which is also represented in 8 European countries;
 • Career growth opportunities both in Latvia and in other company projects in Europe;
  Work in a professional team;
 • Employee bonuses and discounts in Mogotel Hotel Group hotels.

Salary and schedule:
Hourly rate starting from 6.17eur per hour / gross depending on professional experience, eligibility requirements and performance;
Shift work from 8-20 or 10-22, also on Saturdays, Sundays and public holidays.

We will contact the candidates who will be invited to the interview!

SIA "Mogotel" Tavus fizisko personu datus apstrādās saskaņā ar Privātuma politiku, ar kuru vari iepazīties SIA "Mogotel" mājas lapā sadaļā Privacy policy.

Ja vēlies, lai Tavs iesniegtais pieteikums ar cv tiktu saglabāts izmantošanai turpmākajā atlasē SIA “Mogotel”, lūdzu pieteikumā norādi: Piekrītu, ka mans pieteikums un Curriculum Vitae (cv) tiek saglabāts SIA „ MOGOTEL” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām atbilstošām vakancēm SIA „MOGOTEL”.

SIA "Mogotel" will process your personal data in accordance with the Privacy Policy, which can be found at SIA "Mogotel" on the homepage in the section Privacy policy.


If you want your application with CV to be saved for future selection in SIA “Mogotel”, please indicate in the application: I agree that my application and Curriculum Vitae (CV) are saved in SIA “MOGOTEL” and can be used in further selection for other suitable vacancies SIA MOGOTEL.


Tev varētu interesēt arī:

KYC Regulatory Specialist (multiple vacancies)
SEB Global Services
Rīga
€ 1200 – 1750
Beigu termiņš: 31.12.2022
Servisa koordinators/-e / Service Planner
WorkingDay Latvia
Rīga
€ 1500 – 1700
Beigu termiņš: 10.12.2022
Sourcing Specialist Baltics
Boehringer Ingelheim
Rīga
€ 2200
Beigu termiņš: 04.12.2022