219
BŪVINSPEKTORS
BŪVINSPEKTORS
BŪVINSPEKTORS
Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90000048152)
aicina darbā
BŪVINSPEKTORU
(uz nenoteiktu laiku)
Būvniecības kontroles pārvaldē

Galvenie pienākumi:
• veikt novada teritorijā būvniecības kontroli saskaņā ar Būvniecības likumu;
• nodrošināt novada būvniecības procesus atbilstoši likumdošanas prasībām;
• pieņemt objektus ekspluatācijā;
• veikt būvdarbu īstenošanas vietas pārbaudi;
• veikt būvniecības kontroli;
• sniegt norādījumus, brīdinājumus un rīkojumus pasūtītājiem (būvētājiem), būvdarbu vadītājiem un būvuzraugiem būvniecības jautājumos;
• sagatavot aktus un atzinumus;
• sagatavot lēmumu projektus un priekšlikumus izskatīšanai par būvniecības kontroles jautājumiem.

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība (maģistra grāds) specialitātē, papildu izglītība (vismaz 1 gads);
• ar amata pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu, nozarei saistošos standartu pārzināšana;
• patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā un reģistrēts būvinspektoru reģistrā;
• prasme orientēties Būvniecības regulējuma normatīvajos dokumentos;
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• teicamas zināšanas darbam ar BIS;
• prasme strādāt ar biroja tehniku, datoru ((MS Office programmas, internets, lietvedības programmas, NINO, Būvniecības informācijas sistēmu).

Piedāvājam:

• iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis ir „Sigulda aizrauj!”;
• draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
• interesantu, atbildīgu darbu;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
• atalgojumu 1565 eiro (pārbaudes laikā), 1647 eiro (pēc pārbaudes laika), pirms nodokļu nomaksas.

Darba pieredzes aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 5.oktobrim ar norādi “Būvinspektors” nosūtīt sadaļā PIETEIKTIES, pa pastu Siguldas novada pašvaldībai, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 vai šajā adresē iesniegt personīgi. Informācija uzziņām pa tālruni: 67800961.
Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.