344
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PSIHOLOGS/-ĢE (3 VAKANCES)
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PSIHOLOGS/-ĢE (3 VAKANCES)
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PSIHOLOGS/-ĢE (3 VAKANCES)
Siguldas novada pašvaldība
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PSIHOLOGS/-ĢE (3 VAKANCES)
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PSIHOLOGS/-ĢE (3 VAKANCES)

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PSIHOLOGS/-ĢE (3 VAKANCES)Siguldas novada pašvaldība

Siguldas novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. LV90000048152)
aicina pievienoties komandai
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PSIHOLOĢI/-GU (3 VAKANCES)
Izglītības pārvaldē

Galvenie amata pienākumi :
• veikt bērnu psiholoģisko izpēti, t.sk., izglītojamā novērošanu mācību procesā un ārpus tā;
• konsultēt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos;
• veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
• sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
• sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā;
• kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām.

Prasības pretendentam:
• izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā reģistrēts psihologs, kurš ieguvis atbilstošo sertifikātu vai noslēdzis līgumu ar psihologu-pārraugu, kuram piešķirtas pārraudzības tiesības izglītības un skolu psiholoģijas profesionālās darbības jomā;
• izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
• prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus;
• prasme veikt psiholoģisko konsultēšanu;
• izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
• spēja pieņemt lēmumus;
• prasme plānot un organizēt savu darbu;
• labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem;
• iniciatīva un patstāvība, pildot darba pienākumus;
• augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• sadarbspējīgs COVID–19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

• iespēju strādāt dinamiskā vidē pašvaldībā, kuras sauklis “Sigulda aizrauj!”;
• interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu;
• darbu radošā, draudzīgā kolektīvā;
• iespēju īrēt pašvaldības dzīvokli uz darba tiesisko attiecību laiku;
• atalgojumu 1130 euro (pārbaudes laikā), atalgojumu 1190 euro (pēc pārbaudes laika)pirms nodokļu nomaksas.

Darba pieredzes aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 5.oktobrim ar norādi “Pirmsskolas izglītības iestāžu psihologs” nosūtīt sadaļā PIETEIKTIES , pa pastu Siguldas novada pašvaldībai, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 vai šajā adresē iesniegt personīgi. Informācija uzziņām pa tālruni: 67970863.

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas novadā, kas veic personas datu apstrādi darbinieku atlasei.
Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība/Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Tev varētu interesēt arī:

Dzīvesstila žurnālists
Delfi AS
Rīga
€ 1200 – 1500
Beigu termiņš: 19.02.2023
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
Belam - Riga SIA
Rīga
€ 3000
Beigu termiņš: 13.02.2023
O'LEARYS (t/c Rīga Plaza) - Maiņas Vadītājs
Apollo group
Rīga
€ 7 – 9
Beigu termiņš: 09.02.2023