1016
Rīgas Sociālais dienests
SOCIĀLIE DARBINIEKUI/-ES DARBAM AR ĢIMENĒM UN BĒRNIEM
Rīgas Sociālais dienests
Rīgas Sociālais dienests

SOCIĀLIE DARBINIEKUI/-ES DARBAM AR ĢIMENĒM UN BĒRNIEMRīgas Sociālais dienests

Rīgas Sociālais dienests
aicina darbā
SOCIĀLOS DARBINIEKUS DARBAM AR ĢIMENĒM UN BĒRNIEM
(profesijas kods 2635 03)

Galvenie darba pienākumi:

-veikt sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, kurās netiek nodrošināta bērna attīstībai labvēlīga vide, tai skaitā emocionālās vajadzības, kā arī netiek apmierinātas bērna pamatvajadzības un bērnam pastāv risks zaudēt savas bioloģiskās ģimenes aprūpi, kā arī krīzes situācijā nonākušām ģimenēm;
-identificēt ģimenes ar bērniem (turpmāk - klients) sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju. Lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam risināt radušās grūtības un motivēt pārmaiņām;
-izveidot klienta lietu, regulāri atspoguļojot klienta lietā sociālā gadījuma vadīšanas procesu un nodrošināt pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamo dokumentāciju, atbilstoši iekšējos normatīvos aktos noteiktajām prasībām;
-vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu, nepieciešamības gadījumā, veidot starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcionēšanu;
-apzināt un piesaistīt klienta vajadzībām atbilstošākos resursus (tai skaitā sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus), veicinot klienta līdzdarbību sociālās problēmas risināšanā, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
-apsekot klientu dzīvesvietā, pārbaudīt saņemto informāciju par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem;
-savā darbā izmantot Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēmu (SOPA) un citas datu bāzes;
-izstrādāt sociālās korekcijas programmu nepilngadīgajiem, par kuriem saņemta informācija no Valsts policijas vai Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas. Darbā izmantot Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu (NPAIS);
-reaģēt uz krīzes situācijām, piesaistot attiecīgo institūciju speciālistus,aizdomu gadījumos vai jau konstatētos gadījumos par bērnu tiesību pārkāpumiem, informēt atbildīgās institūcijas;
-sagatavot atzinumus par klientu sadarbību problēmu risināšanā, par sarakstes organizēšanu, par pieņemto lēmumu attiecībā uz palīdzību vai pakalpojumu u.c.

Prasības kandidātiem:

Izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā.

• vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
• prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
• labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
• saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros.
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• spēja strādāt stresa apstākļos;
• precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:
• profesionālo apmācību;
• lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
• stabilu darbu;
• sociālās garantijas;
• veselības polisi;
• apmaksātu papildatvaļinājumu;
• transporta braukšanas atvieglojumus Rīgas pilsētā.

Darba laiks - pilna slodze
Darba vieta- Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
Darba alga- 1200.00 eur (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 09.03.2023. iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, LV-1010 vai elektroniski sadaļā PIETEIKTIES ar norādi “Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amata konkursam” šādus dokumentus:
- Motivētu pieteikumu;
- Profesionālo aprakstu (CV);
- Atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, kuras var sniegt rekomendācijas.

CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu Jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, Jūs dodat atļauju Rīgas Sociālajam dienestam apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Izskatīsim tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi sludinājumā norādītie dokumenti. Sazināsimies ar 2.kārtas pretendentiem!


Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Rīgas Sociālais dienests informē, ka :
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Sociālais dienests), adrese: Baznīcas 19/23 (1.stāvs), Rīga, LV – 1010 ; elektroniskā pasta adrese: soc@riga.lv
2) Jūsu pieteikuma dokumentos noradītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Cita Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par pretendentu personu datu apstrādi pieejama: http://www.ld.riga.lv/lv/par-departamentu/par-mums/vakances.html

Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 1200

Papildu informācija: Darba alga- 1200.00 eur (pirms nodokļu nomaksas).

Atrašanās vieta

    Rīga, Rīgas rajons, Latvija
    Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.

Darba veids

  • Pilna slodze
Kontaktpersona
Rīgas Sociālais dienests .

Reģistrācijas numurs90009202794

Tev varētu interesēt arī:

DARBU RĪKOTĀJA PALĪGS
Rīgas namu pārvaldnieks SIA
Rīga
€ 850
Beigu termiņš: 10.04.2023
DATU IEVADES OPERATORS/-E
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 1120 – 1260
Beigu termiņš: 09.04.2023
BIROJA VADĪTĀJS/-A (uz noteiktu laiku – 1,5gadi)
RR NORD
Rīga
€ 1000 – 1500
Beigu termiņš: 07.04.2023