67
Izglītības un zinātnes ministrija
Nodrošinājuma nodaļas konsultants/-e (uz nenoteiktu laiku)
Izglītības un zinātnes ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija

Nodrošinājuma nodaļas konsultants/-e (uz nenoteiktu laiku)

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399)
izsludina atklātu konkursu uz
Nodrošinājuma nodaļas konsultanta darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

Nodrošināt ministrijas Informācijas centra funkciju īstenošanu.

Galvenie amata pienākumi:
- Organizēt ministrijas Informācijas centra apmeklētāju plūsmu, žurnālistu un mediju uzņemšanu interviju sniegšanai.
- Pieņemt apmeklētājus Informācijas centrā, nodrošinot ērtu informācijas un pakalpojumu sniegšanu.
- Sekot ministrijas elektroniskajā pasta adresē info@izm.gov.lv saņemtajiem e-pastiem un nodrošināt tālāku rīcību atbilstoši ministrijas iekšējai kārtībai.
- Nodrošināt informācijas sniegšanu klientiem pa tālruni.
- Pieņemt no apmeklētājiem ministrijai adresētos iesniegumus un vēstules, pārbaudīt to atbilstību adresātam, pavadvēstulē minēto pielikumu atbilstību un nodot tos reģistrēšanai.
- Pieņemt no apmeklētājiem mutvārdu iesniegumus, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tos noformēt un nodot reģistrēšanai.
- Saņemt un šķirot pasta sūtījumus, pieņemt un reģistrēt ierakstītus sūtījumus reģistrācijas žurnālā.
- Sagatavot atbildes uz ministrijā saņemto korespondenci savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem/-ēm:
- Vidējā izglītība vai augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
- Darba pieredze informācijas sniegšanā un klientu apkalpošanā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).
- Vēlama darba pieredze dokumentu pārvaldībā.
- Vēlama darba pieredze valsts pārvaldē.
- Zināšanas par Elektronisko dokumentu likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Informācijas atklātības likuma normu piemērošanu.
- Digitālā pratība, tostarp prasme pielietot digitālo tehnoloģiju un rīkus.
- Prasme analizēt organizācijas pamatdarbības un atbalsta procesus.
- Komunikācijas prasme.
- Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme noteikt prioritātes.
- Prasme risināt problēmsituācijas, analizēt situāciju un atrast piemērotāko risinājumu.
- Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj sazināties ar klientu un sniegt tam informāciju, kā arī izmantot dokumentus un literatūru amata pienākumu izpildē.

Ministrija piedāvā:

- iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
- mēnešalgu no 947 euro līdz 1053 euro (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un kritēriju izvērtējumam (izglītība, profesionālā pieredze un kompetences),
- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
- darba vietu Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1. motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:
1.1. iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);
1.2. aprakstīt par kādu sarežģītu problēmsituāciju, ko Jums nācies patstāvīgi risināt – kādu problēmrisināšanas stratēģiju pielietojāt, kādus risinājumus piedāvājāt un kādus rezultātus sasniedzāt?
2. amata pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
3. amata pretendenta izglītības dokumentu kopijas.

Amata pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot sadaļā "Pieteikties" ar norādi „NN konsultants”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks amata pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta amata pretendenta profesionālā sagatavotība konsultanta amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos amata pretendentus.
Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Izglītības un zinātnes ministrijā un noformētu tiesiskās attiecības, Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047993.

Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 947 - 1053

Atrašanās vieta

    Rīga, Latvija
    Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā)

Darba veids

  • Pilna slodze
Kontaktpersona
LR Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde Latvijas Republikā izglītības un zinātnes nozarē, kā arī sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas jomā. 


Uzņēmuma mājaslapahttp://www.izm.gov.lv

Reģistrācijas numurs90000022399