417
Juridiskās nodaļas jurists/-e
Juridiskās nodaļas jurists/-e
Talsu novada pašvaldība
Juridiskās nodaļas jurists/-e

Juridiskās nodaļas jurists/-eTalsu novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 9009113532) izsludina atklātu konkursu uz vakanto
Juridiskās nodaļas jurista amata vietu
(profesijas kods 2611 01)

Talsu novada pašvaldība aicina darbā juristu, kurš ir gatavs nodrošināt savlaicīgu, precīzu un kvalitatīvu spēkā esošo normatīvo aktu, kā arī Talsu novada pašvaldības nolikuma un Talsu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu piemērošanu un ievērošanu Talsu novada domes darbā, kā arī visu pašvaldības iestāžu, ieskaitot pagastu, pilsētu un apvienību pārvalžu, kapitālsabiedrību un Centrālās administrācijas darbā. Ja Jums šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • jurista vai juriskonsulta kvalifikācija, studijas maģistrantūrā, lai iegūtu jurista kvalifikāciju;
 • vismaz 2 gadu pieredze juriskonsulta vai tam pielīdzināmā amatā (personāla speciālists, iepirkumu speciālists u.tml.);
 • pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā pašvaldībā vai valsts iestādē pēdējo 5 gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas tiesību teorijā, vispārējo tiesību principu pārzināšana, zināšanas un praktiskā pieredze publisko un privāto tiesību principu un normu piemērošanā;
 • spēja sagatavot pārvaldes lēmumus, spēja izstrādāt normatīvos aktus un citu juridisko dokumentu projektus.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties Talsu novada domē izskatāmo lēmumu un saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma pārbaudē, kā arī juridiskā pamatojuma sagatavošanā, domes pastāvīgo komiteju darbības juridiskajā nodrošināšanā;
 • sagatavot ar tiesvedības procedūru saistītos dokumentus;
 • sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības iestāžu, to struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem;
 • izstrādāt un saskaņot līgumu un citu dokumentu projektus;
 • sagatavot atbildes uz iesniegtajām sūdzībām, priekšlikumiem un iesniegumiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • prasībām atbilstošs augstākās izglītības dokumenta atvasinājums;
 • ja pretendents studē maģistrantūrā, lai iegūtu jurista kvalifikāciju, – augstākās izglītības iestādes izziņa par to, ka pretendents ir attiecīgās augstākās izglītības iestādes students;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikumu var iesniegt slēgtā aploksnē, ievietojot to pie Talsu novada pašvaldības ārdurvīm, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, novietotajā pastkastē, iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, vai iesūtīt sadaļā "pieteikties" ar norādi “Konkursam uz Juridiskās nodaļas jurista amatu”.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikums jāievieto Talsu novada pašvaldības pastkastē vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu vai sadaļā "pieteikties" līdz 2023. gada 21. februāra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti konkursa 2. kārtai.

Mēnešalga 1399 EUR saskaņā ar Talsu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.
Tiks nodrošināts dienesta dzīvoklis. 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Personas datu apstrādes pārzinis ir Talsu novada pašvaldība, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālruņa numurs 63232110.

Tev varētu interesēt arī:

TIRDZNIECĪBAS ZĀLES DARBINIEKS/-CE (Ogre)
ALDAR LATVIA SIA
Ogre
€ 1000
Beigu termiņš: 31.05.2023
JURISTS/-E
EAST – WEST TRANSIT SIA
Rīga
€ 2000
Beigu termiņš: 21.04.2023
Juriskonsults(-e)
Gaso AS
Rīga
€ 1800 – 1800
Beigu termiņš: 16.04.2023